Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave: Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka CPV oznaka: 92210000-6- Radijske usluge Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda – Usluga dezinsekcije

Ilustracija natječaji

Predmet nabave je pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca. Usluga suzbijanja komaraca na području Grada Iloka sastoji se od larvicidnog tretmana i adulticidnog tretmana. Larvicidni tretman će se obavljati na određenim područjima na području Grada Iloka. Potencijalna legla ličinki komaraca na području Grada Iloka su iskazana u ha, a koja utječu na populaciju komaraca u Gradu. Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman) provoditi će se na 700 ha na području Grada Iloka, na 200 ha izvan… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda nabava usluge deratizacije za 2022. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Opis predmeta nabave: Usluga deratizacije-2022. CPV oznaka: 90923000-3 Usluge deratizacije Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika. Troškovnik… Nastavite čitati…

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Ilustracija natječaji

UR.BROJ: 264/21-7 Ilok,  28. prosinca 2021. godine Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 264/21-6, od 28. prosinca 2021. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 32/21 od 14. siječnja 2021. godine Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje Natječaj za… Nastavite čitati…

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2021./2022.

Ilustracija natječaji

KLASA: 604-01/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-10 Ilok, 28. prosinca 2021. godine Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2021./2022. godini KLASA: 604-01/21-01/01, UR.BROJ: 2196/02-02-21-9 od 16. prosinca 2021. godine, objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2021./2022. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: su državljani Republike Hrvatske… Nastavite čitati…

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

Ilustracija natječaji

KLASA: 110-03/21-01/09 URBROJ: 2196/02-03-21-7 Ilok, 23. prosinca 2021. godine Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša od 29. studenoga 2021. godine, KLASA: 110-03/21-01/09, URBROJ: 2196/02-03-21-1 koji je objavljen u Narodnim novinama,  te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI,… Nastavite čitati…

NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića na k.č.292 k.o.Ilok. CPV oznaka: 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi. Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

Ilustracija natječaji

KLASA: 110-03/21-01/09 URBROJ: 2196/02-03-21-1 Ilok, 29. studenoga 2021. godine Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu… Nastavite čitati…

Nabava usluga – Izrada projektne dokumentacije za stari grad u Šarengradu

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Predmet nabave je: Izrada projektne dokumentacije za stari grad u Šarengradu CPV oznaka: 71221000 Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika. Troškovnik se… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda – Nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Predmet nabave je nabava  i ugradnja opreme za dječja igrališta CPV oznaka:  37535200-9 Oprema za dječja igrališta Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana  u Prilogu I. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno… Nastavite čitati…