Odluka o poništenju Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21 i 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o poništenju Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu   Članak 1.             Poništava se Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu KLASA: 402-04/23-01/12, URBROJ: 2196-02-01-23-3 od 23. ožujka 2023. godine,… Nastavite čitati…

Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja iz Pograma socijalne skrbi na području Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 18. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 11/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21) gradonačelnica Grada Iloka dana 20. ožujka 2023. godine, raspisuje     Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja iz Pograma socijalne skrbi na području Grada Iloka    I. PREDMET… Nastavite čitati…

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva

Grad Ilok - gradska uprava

Skupština društva  ograničenom odgovornošću ILOK TON d.o.o. za uslužne djelatnosti, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, OIB: 39397242830, temeljem članka 8. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ILOK TON d.o.o. za uslužne djelatnosti sukladno odredbi članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) raspisuje   J A V N I  N A T J E Č A J za… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina na području grada Iloka kroz mjeru Javni rad“

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 04/18,09/19,4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ br.2/21,8/2021), a sukladno Programu: Revitalizacija javnih površina na području grada Iloka, kroz mjeru Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje JAVNI POZIV  za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina na području grada Iloka kroz mjeru Javni rad“ Mjesto rada: područje grada Iloka (naselja Ilok, Šarengrad, Mohovo i Bapska) Broj traženih radnika/ca: 7 osoba… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Predmet nabave: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Gradonačelnica Grada Iloka donosi:    Odluku o odabiru najpovoljnije ponude   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok   Predmet nabave: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III   Evidencijski broj nabave:  JN  20/2023… Nastavite čitati…

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA   Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na oglas za radno mjesto administrativni referent za uredsko poslovanje (1 izvršitelj/ica) KLASA: 112-01/23-01/6, URBROJ: 2196-02-03-23-1, objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je nakon provedenog postupka po oglasu izabran:   SEBASTIJAN BAKULA, ekonomist     Zahvaljujemo prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.           PROČELNICA mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur. obavijest o… Nastavite čitati…

OBAVIJEST I UPUTU kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvenen poslove

Grad Ilok - gradska uprava

Sukladno odredbama članka 20.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu voditelja odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove daje sljedeću:   OBAVIJEST I UPUTU kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja   OBJAVA NATJEČAJA Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme… Nastavite čitati…

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (1 izvršitelj/ica)

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Administrativni referent za uredsko poslovanje

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto – administrativni referent za uredsko poslovanje od 8. veljače 2023. godine, KLASA: 112-01/23-01/6, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje   POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove   Članak 1. Poništava se javni natječaj Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/4 URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 20…. Nastavite čitati…