Javni natječaj viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije (1… Nastavite čitati…

Javni natječaj – viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi  – prevencija institualizacije (1… Nastavite čitati…

Javni natječaj – stručni suradnik za financije i računovodstvo

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za… Nastavite čitati…

Natječaj za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda

Na temelju odredbi članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21), članka 10. i 11. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka, broj 10/22), gradonačelnica Grada Iloka raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda Predmet prodaje Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Iloka upisane u zemljišne… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće

Na temelju natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće, KLASA: 112-01/23-01/20, URBROJ: 2196-02-03-24-1 koji je objavljen u „Narodnim novinama” broj 3/24 dana 5. siječnja 2024. godine, na službenim web stranicama Grada Iloka www.ili.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa, povjerenstvo za provedbu… Nastavite čitati…

Javni natječaj – administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati opće… Nastavite čitati…

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

KLASA:112-01-3/23-01/3 Ur.br.: 2196-2-5/23-206 U Iloku, 3. kolovoza 2023. godine Na temelju čl. 26. st. 3., 4., i 7. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), te članka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka od 14. siječnja 2021., ur.br. 32-21 te Odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje, Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje… Nastavite čitati…

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode sportske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi        … Nastavite čitati…

Obavijest o odabiru kandidata

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA   Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto Referent – komunalni redar KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 13. lipnja 2023. godine., objavljenom u Narodnim novinama br. 64 od 14. lipnja 2023. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabran:   Damir Mlađen, građevinski tehničar     Zahvaljujemo prijavljenim kandidatima na iskazanom… Nastavite čitati…

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova – natječaj referent – komunalni redar

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-6 od 28. lipnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent – komunalni redar, Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje: RANG LISTU KANDIDATA Prema ukupnom broju bodova   RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA: PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA   1. Damir Mlađen 7/10 9/10 16/20 2. Dejan… Nastavite čitati…