JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024.

Grad Ilok objavljuje: JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024. PREDMET JAVNOG POZIVA Grad Ilok po ovom javnom pozivu poziva organizatore sajmova s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko–baranjske županije koji mogu biti zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva i udruge registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti i organizaciju sajmova te koji participiraju na sajmovima i manifestacijama regionalnog i inozemnog karaktera… Nastavite čitati…

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZAŽELI 4

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:                                         ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.  Predmet nabave: Nabavka kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0114 Evidencijski broj nabave:  JN 26/2024   Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave… Nastavite čitati…

Poziv sportskim udrugama – potpisivanje ugovora

Poziv sportskim udrugama – potpisivanje ugovora  Pozivamo sportske udruge sukladno Odluci o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2024. godinu objavljenoj 29. svibnja 2024. godine na službenoj stranici grada da dođu potpisati ugovore o dodjeli financijskih sredstava u gradsku upravu, 11.6. i srijedu 12.6. do 14:00 sati. IOdluka-gradonacelnice-o-sredstvima-za-sportske-udruge-2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE   Predmet nabave: Nabava usluge – nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije Evidencijski broj nabave: JN 26/2024   SADRŽAJ: OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE VII.     DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA PRILOZI: Prilog 1.  –  Tehnička specifikacija Prilog 2.  –  Troškovnik Prilog 3.  –  Ponudbeni list Prilog 4.  – Izjava o… Nastavite čitati…

Javni poziv za uključivanje korisnika u projekt „ZAŽELI“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Javni poziv za uključivanje korisnika u projekt „ZAŽELI“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“ Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) s područja grada Iloka… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ ZAŽELI“

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ ZAŽELI“   Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI” Broj traženih radnika: 25 osoba Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, predviđeno trajanje radnog odnosa je do 32 mjeseca (za vrijeme provedbe… Nastavite čitati…

PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PONOVLJENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024 Evidencijski broj nabave: 25/2024 Ilok, travanj 2024. godine. SADRŽAJ OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE PRILOZI   OPĆI PODACI 1.1. Podaci o naručitelju NARUČITELJ:                                              Grad Ilok SJEDIŠTE NARUČITELJA:                       Trg Nikole… Nastavite čitati…

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:    O D L U KU o poništenju postupka jednostavne nabave Usluge dezinsekcije na području Grada Iloka – 2024   Članak 1. Poništava se javni poziv za postupak jednostavne nabave Grada Iloka KLASA: 406-01/24-03/1, URBROJ: 2196-02-03-23-2 iz ožujka… Nastavite čitati…

Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21)  i članka 14. Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje   JAVNI POZIV ZA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA ILOKA   I. PREDMET JAVNOG POZIVA   Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja obiteljima, izvanbračnim zajednicama, samohranim… Nastavite čitati…