Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente poziva: POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom  na k.č. 1388/1 k.o. Bapska. PRILOG I KLASA: 406-09/21-01/-01/23 URBROJ: 2196/02-01-21-02 U Iloku, 08. srpnja 2021. godine POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa sportskom dvoranom  na k.č. 1388/1 k.o. Bapska. Evidencijski broj nabave: EJN – 58/2021 Ilok, 2021. godine SADRŽAJ UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE OPĆI… Nastavite čitati…

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava APPRR

Javni poziv na provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. lipnja 2021. godine Javni poziv na provedbu mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede… Nastavite čitati…

Javni poziv za prijavu popisivača i kontrolora

Financijski izvještaji

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora  u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine   Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis), u kojoj će… Nastavite čitati…

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2021. godinu

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokument odluke: ODLUKA O FINANCIRANIM PROJEKTIMA UDRUGA 2021 KLASA: 402-08/21-01/07 URBROJ: 2196/02-01-21-64 Ilok, 13. travnja 2021. godine Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2021…. Nastavite čitati…

Obavijest ponuditeljima za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Poljoprivredno zemljište - ilustracija

Obavještavamo zainteresirane ponuditelje na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske da će se javno otvaranje ponuda održati 10. svibnja 2021. godine u 8,00 sati u vijećnici Grada Iloka.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente poziva: JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Program-poljoprivrede-2021-2023 Obrazac Izjava 1-18 Obrazac Izjava 2-18 Obrazac PM-1 Obrazac PM-2 Obrazac PM-3 Obrazac PM-4 Obrazac PM-5 Obrazac PM-6 Obrazac PM-7 Obrazac PM-8 Obrazac PM-9.1 Obrazac PM-9.2 Obrazac PM-9.3 Obrazac PM-9.4 Obrazac PM-10 KLASA: 320-01/21-01/03 URBROJ: 2196/02-01-21-16 Ilok, 04. svibnja 2021. godine Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, „Službeni glasnik Grada… Nastavite čitati…

Javni poziv za prodaju sitnog inventara u vlasništvu Grada Iloka

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokument javnog poziva: Javni poziv za prodaju sitnog inventara u vlasništvu Grada Iloka KLASA: 406-05/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-06 U Iloku,04.05.2021.godine Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) Gradonačelnica Grada Iloka,  raspisuje  JAVNI POZIV ZA PRODAJU  SITNOG INVENTARA U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA     Prodaji se izlaže: RB. NAZIV SREDSTVA OPIS kom POČETNA CIJENA (kn) 1.   Klupe   Metalno-drvene klupe      8  100,00 2. Stolice    razne      8  70,00… Nastavite čitati…

Javni poziv za dodjelu potpora gospodarstvu

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente poziva: Zahtjev za potporu gospodarstvu – MJERA 1. Zahtjev za potporu gospodarstvu – MJERA 2 Zahtjev za potporu gospodarstvu – MJERA 3. Zahtjev za potporu gospodarstvu – MJERA 4. Zahtjev za potporu gospodarstvu – MJERA 5. Zahtjev za potporu gospodarstvu – MJERA 6. Zahtjev za potporu gospodarstvu – MJERA 7. I Z J A V A GDPR 2021 IZJAVA 1 o korištenim državnim potporama male vrijednosti 2021 IZJAVA 2 o korištenim državnim potporama… Nastavite čitati…

Završne konzultacije – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište - ilustracija

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka poziva sve zainteresirane na završne konzultacije u svezi Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka. Konzultacije će se održati 21. i 22. travnja 2021. godine od 13:00 do 15:00 sati u vijećnici Grada Iloka.

Konzultacije – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište - ilustracija

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka poziva sve zainteresirane na konzultacije u svezi Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka. Konzultacije će se održati 12. travnja 2021. godine od 13,00 do 15, 00 sati u vijećnici Grada Iloka.