Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

KLASA: 406-09/20-01/34 URBROJ: 2196/02-01-21-05 U Iloku, 03.02.2021. godine POZIV NA DOSTAVU PONUDE PREDMET: Nabava usluge: Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka evidencijski broj: JN-02/2021-pp Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28…. Nastavite čitati…

Usluga deratizacije – 2021

Opis predmeta nabave: Usluga deratizacije Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok… Nastavite čitati…

Nabava usluge: Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda – usluga stručnjaka za provedbu projekta

Opis predmeta nabave Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.13.0005, zaključen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) (PT2) i Grada Iloka za projekt “Rekonstrukcija… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponude nabava radova – popravak pločnika u Bapskoj

Opis predmeta nabave Popravak pločnika u Bapskoj CPV oznaka: 45213316-1 Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. -Elaborat, te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne… Nastavite čitati…

Jednostavna nabava – opskrba električnom energijom 2021.godine

Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom 2021.godine Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Toškovnik : Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponude nabave kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza… Nastavite čitati…

Nabava usluge promidžba i vidljivost

Nabava usluge promidžba i vidljivost – promotivni letak, baner, brošura/priručnik, informativna tabla, promotivni materijal – Reciklažno dvorište Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0134, zaključen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost… Nastavite čitati…

Nabava usluge: provedba projekta rekonstrukcija zgrada

Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.13.0005, zaključen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) (PT2) i Grada Iloka za projekt „Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice,… Nastavite čitati…