POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – USLUGA ZBRINJAVANJA NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU GRADA ILOKA EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 03/2023

Grad Ilok - gradska uprava

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: JN 03/2023 Ilok, rujan 2023. godine   Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku  Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na… Nastavite čitati…

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

  Grad Ilok, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.  i Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu Evidencijski broj: 21-23-PJN, upućuje:   POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Za nabavu usluge zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Iloka     Naziv javnog naručitelja :   Naziv:             GRAD ILOK Sjedište:          Trg Nikole Iločkog 13… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Predmet nabave: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Gradonačelnica Grada Iloka donosi:    Odluku o odabiru najpovoljnije ponude   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok   Predmet nabave: Nabava higijenskih i kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi-Program zapošljavanje žena- Grad Ilok, faza III   Evidencijski broj nabave:  JN  20/2023… Nastavite čitati…

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – deratizacija Evidencijski broj nabave JN 2/2023

Grad Ilok - gradska uprava

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE      Evidencijski broj nabave JN  2/2023   Ilok,  siječanj 2023. Godine   SADRŽAJ:   Podaci o naručitelju Osoba ili služba zadužena za kontakt Podaci o postupku javne nabave Opis predmeta nabave Količina predmeta nabave Specifikacije predmeta nabave Troškovnik Mjesto isporuke usluge Rok isporuke usluge Rok za dostavu ponude Pravna i poslovna sposobnost (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost) Način dostave ponude… Nastavite čitati…

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – dezinsekcija Evidencijski broj nabave: JN 3/2023

Grad Ilok - gradska uprava

    POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: JN 3/2023 Ilok, siječanj 2023. godine   SADRŽAJ: 1. Podaci o naručitelju 2. Osoba ili služba zadužena za kontakt 3. Podaci o postupku javne nabave 4. Opis predmeta nabave 5. Količina predmeta nabave 6. Specifikacije predmeta nabave 7. Troškovnik 8. Mjesto isporuke usluge 9. Rok isporuke usluge 10. Rok za dostavu ponude 11. Sposobnost ponuditelja 12. Način dostave ponude 13. Kriterij za… Nastavite čitati…

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.  Gradonačelnica Grada Iloka donosi:   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Stategija zelene urbane obnove Evidencijski broj nabave: JN 52/2022   Kao najpovoljnija ponuda u… Nastavite čitati…

Odluku o poništenju odluke o odabiru

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:                                        Odluku o poništenju  odluke o odabiru   Članak 1.   Poništava se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: KLASA :351-01/22-01/9 URBROJ: 2196/02-01-23-15, od  09.01.2023. godine za postupak jednostavne nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Strategija zelene… Nastavite čitati…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Grad Ilok - gradska uprava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Predmet nabave: Nabava usluge – Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ranjivih skupina za potrebe projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena – Grad Ilok, faza III, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0072.   Evidencijski broj nabave: JN 20/2023 SADRŽAJ: OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE VII.     DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA PRILOZI: Prilog 1.  –  Tehnička specifikacija Prilog… Nastavite čitati…

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude – Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga provedbe edukacijskih aktivnosti

Laptop ilustracija

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.  Gradonačelnica Grada Iloka donosi:   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga provedbe edukacijskih aktivnosti Evidencijski broj nabave: JN 45/2022   Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluga :… Nastavite čitati…