OBAVIJEST o dodjeli nagrada učenicima srednje škole s odličnim uspjehom

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST o dodjeli nagrada učenicima srednje škole s odličnim uspjehom   Obavještavaju se učenici srednjih škola, s prebivalištem na području Grada Iloka, čiji je prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini srednje škole iznosio 5.0, da imaju pravo na novčanu nagradu u iznosu od 150,00 EUR. Potrebno je dostaviti svjedodžbu na adresu Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, najkasnije do 10. listopada, a nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka…. Nastavite čitati…

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode sportske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi        … Nastavite čitati…

Proglašenje elementarne nepogode

Grad Ilok - gradska uprava

Obavještavamo građane s područja Iloka, Bapske, Mohova i Šarengrada da je župan Vukovarsko srijemske županije g. Damir Dekanić, temeljem prijedloga gradonačelnice Grada Iloka gđe. Marine Budimir proglasio prirodnu nepogodu uslijed olujnog i orkanskog vjetra za područje grada Iloka. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda oštećenici u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijavljuju nastalu štetu na imovini nadležnom gradskom povjerenstvu Grada Iloka. Pozivamo građane da prijave nastalu štetu podnošenjem propisanog… Nastavite čitati…

Obavijest o odabiru kandidata

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA   Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto Referent – komunalni redar KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 13. lipnja 2023. godine., objavljenom u Narodnim novinama br. 64 od 14. lipnja 2023. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabran:   Damir Mlađen, građevinski tehničar     Zahvaljujemo prijavljenim kandidatima na iskazanom… Nastavite čitati…

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova – natječaj referent – komunalni redar

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-6 od 28. lipnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent – komunalni redar, Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje: RANG LISTU KANDIDATA Prema ukupnom broju bodova   RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA: PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA   1. Damir Mlađen 7/10 9/10 16/20 2. Dejan… Nastavite čitati…

NATJEČAJ za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju odredbi članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21), članka 10. i 11. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka, broj 10/22), gradonačelnica Grada Iloka raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda PREDMET PRODAJE Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Iloka upisane u zemljišne… Nastavite čitati…

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi   Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Referent – komunalni redar

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-6, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje     POZIV NA PRETHODNU PROVJERU… Nastavite čitati…