Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi   Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Referent – komunalni redar

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-6, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje     POZIV NA PRETHODNU PROVJERU… Nastavite čitati…

Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

  Grad Ilok, na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.  i Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu Evidencijski broj: 21-23-PJN, upućuje:   POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Za nabavu usluge zbrinjavanja pasa lutalica na području Grada Iloka     Naziv javnog naručitelja :   Naziv:             GRAD ILOK Sjedište:          Trg Nikole Iločkog 13… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica).

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u… Nastavite čitati…

OBRAZAC o savjetovanju zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

Grad Ilok - gradska uprava

– NACRT –   Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  84/21) i članaka 28. i 63. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj ____ sjednici održanoj dana ________ 2023. godine d o n o s i     ODLUKA o izmjeni i dopuni  O D L U K E o načinu… Nastavite čitati…

Obavijest o odabiru kandidata – radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA   Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 5. svibnja 2023. godine., objavljenom u Narodnim novinama br. 51 od 12. svibnja 2023. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabran:   NIKOLA ČURČINAC, magistar prava    … Nastavite čitati…

Obavijest o odabiru kandidata – radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 5. svibnja 2023. godine., objavljenom u Narodnim novinama br. 51 od 12. svibnja 2023. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabrana:   MARIJA DOBOŠEVIĆ, diplomirana inženjerka agronomije-stočarstva     Zahvaljujemo prijavljenim kandidatima… Nastavite čitati…

Rang lista kandidata – Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

  Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-5 od 31. svibnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje: RANG LISTU KANDIDATA Prema ukupnom broju bodova   RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA: PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA   1. Nikola… Nastavite čitati…

Cjelovito Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

Grad Ilok - gradska uprava

Ovdje možete preuzeti Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja: Cjelovito financijsko izvješće – GIP Ilok