Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Broj: 711-1-1136-P-3/20-06-17 Zageb, 7. veljače 2020.g. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-lleković i Tatijane Vučetić, kao članova Povjerenstva, na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZSSI), povodom neanonimne prijave mogućeg sukoba interesa podnesene protiv dužnosnice Marine Budimir, gradonačelnice Grada Iloka,… Nastavite čitati…

Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Šarengrad

Općinski sud u Vukovaru, u zemljišnoknjižnom predmetu obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Šarengrad, temeljem čl. 186. Zakona o zemljišnim knjigama (”Narodne novine broj: 9+1/96., 68/98., 114/01 ., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.) i na temelju Odluke predsjednice Općinskog suda u Vukovaru broj: 13-su-245/10-15 od 7. listopada 2020. objavljuje da je proveden postupak obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Šarengrad za kojeg su otvoreni novi zemljišnoknjižni ulošci, te se sa istom ima… Nastavite čitati…

Upute za posjetitelje institucija socijalne skrbi

Epidemija bolesti COVID-19 promijenila je u potpunosti naš svakodnevni život. Posebno se to odnosi na dnevnu rutinu starijih osoba koje su u ovoj epidemiji posebno ugrožena skupina. Zbog zaštite svojeg zdravlja starije su osobe prisiljene na čitav niz promjena vezanih uz svakodnevni život. Sada više vremena provode u domu, ograničen im je kontakt s mlađim članovima obitelji, posebno s djecom koja pohađaju vrtiće i škole, ograničen kontakt s prijateljima i kolegama te privremeni prekid brojnih… Nastavite čitati…

Privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade

KLASA: 363-01/20-01/13 URBROJ: 2196/02-03/03-20-4 Ilok, 20. listopada 2020. godine Temeljem usvojenog Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA:400-01/20-01/03 URBROJ:2196/02-02-20-4 i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi KLASA:363-01/20-01/13 URBROJ:2196/02-02-20-3 od 28. svibnja 2020. god., Grad Ilok obavještava korisnike koji ispunjavanju socijalne uvjete i uvjete za privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u punom (100%) iznosu, sukladno traženim uvjetima iz članka 7. i uvjetima prihoda iz članka 8. Programa socijalne skrbi na području… Nastavite čitati…

Odluke o privremenoj odgodi javnih priredbi i o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Na temelju preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, Stožer civilne zaštite Grada Iloka donosi odluku o privremenoj odgodi javnih priredbi u organizaciji jedinica lokalne samouprave na području Grada Iloka u slijedećih 30 dana. Odluka stupa na snagu 18. srpnja (subota) 2020. godine u 00:00 sati. Na temelju preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, Stožer civilne zaštite Grada Iloka donosi odluku o… Nastavite čitati…

Obavijest poslovnim subjektima – e-računi

Grad Ilok obavještava sve pooslovne subjekte koji gradu Iloku šalju e-račune da od 1.7.2019. godine Grad Ilok neće biti u mogućnosti zaprimati i obraditi račune koji nisu izdani sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Preuzmite dokument obavijesti: Obavijest poslovnim subjektima – e-računi

Plan rada dimnjačara za travanj 2020. godine

Djelatnici dimnjačarskog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima: ILOKBAPSKAšARENGRADMOHOVO27,28 i 29.04.2020.god u vremenu od 7,30 do 15,00 sati Svi korisnici koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve informacije mogu se obratiti na tel: 032 – 367-819. U slučaju vremenskih nepogoda… Nastavite čitati…