Javni natječaj viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije (1… Nastavite čitati…

Javni poziv za poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21)  i članka 14. Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje   JAVNI POZIV ZA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA ILOKA   I. PREDMET JAVNOG POZIVA   Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja obiteljima, izvanbračnim zajednicama, samohranim… Nastavite čitati…

Javni natječaj – viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi  – prevencija institualizacije (1… Nastavite čitati…

Deratizacija 2024. – Odluka o odabiru

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o odabiru  najpovoljnije ponude   Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:   Odgovorna osoba naručitelja: Marina Budimir.   Predmet nabave: Usluga deratizacije na području Grada… Nastavite čitati…

GRAD ILOK SUFINANCIRAO KUPNJU RAČUNALA

GRAD ILOK SUFINANCIRAO KUPNJU RAČUNALA Temeljem Javnog poziva Grad Ilok već tradicionalno sufinancira kupnju računala učenicima petih razreda osnovnih škola. Ove godine na javni poziv prijavilo se 14 učenika/ca. Svim prijavljenima biti će sufinancirana kupnja računala u iznosu 318,53 EUR. Vjerujemo da će to doprinijeti njihovom daljnjem obrazovanju, kao i istraživanju novih mogućnosti za vlastiti razvoj kao i upoznavanje svijeta u kojem živimo.

ODLUKA O DODJELI POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA

Prirodna nepogoda

Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA: 320-01/23-01/03 URBROJ: 2196-02-01-23-2 od 12.listopada 2023. godine,  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine i Prijedloga Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka od Ilok, KLASA: 320-01/23-01/3 URBROJ: 2196-02-03-03-24-127 19. siječnja 2024. godine i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br…. Nastavite čitati…

I. IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA   U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024   Evidencijski broj nabave: 25/2024     Izmjene su označene crvenom bojom Mijenjaju se točke 5.2. i 6.2. i jedna stavka troškovnika                         Ilok, ožujak 2024. godine.   SADRŽAJ   OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA… Nastavite čitati…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRAD ILOKA -2024

Grad Ilok - gradska uprava

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRAD ILOKA -2024 Evidencijski broj nabave: 2/2024 Ilok, ožujak 2024. godine. SADRŽAJ OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE PRILOZI   Poziv za dostavu ponuda dostavlja se svim zainteresiranim ponuditeljima. Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima: OPĆI PODACI 1.1. Podaci o… Nastavite čitati…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024 Evidencijski broj nabave: 25/2024 Ilok, ožujak 2024. godine. SADRŽAJ OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE PRILOZI OPĆI PODACI 1.1. Podaci o naručitelju NARUČITELJ:                                              Grad Ilok SJEDIŠTE NARUČITELJA:                         Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok OIB NARUČITELJA:                                  83038408398 TELEFON:                                        … Nastavite čitati…

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET NABAVE Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

Grad Ilok - gradska uprava

ODLUKA o odabiru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda