Obavijest o suzbijanju komaraca

Preuzmite dokumente obavijesti: Obavijest tretiranje komaraca Obavijest tretiranje komaraca – pčelari Dana 17. lipnja 2021g. u vremenu od 19,00h do 23,00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će  tretman suzbijanja komaraca sa zemlje području Grada Iloka, te mjesta Mohovo, Šarengrad i Bapska. Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak molimo građane koji… Nastavite čitati…

Javni poziv za prijavu popisivača i kontrolora

Financijski izvještaji

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora  u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine   Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis), u kojoj će… Nastavite čitati…

Odluka o prestanku važenja odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite dokument odluke: Odluka – VSŽ – prestanak važenja Na temelju članka 47. zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (1 ‘Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine” broj 134/20)… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru kandidatkinje

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokument odluke: Odluka o odabiru kandidata KLASA: 112-03/21-01/04 URBROJ: 2196/02-03-21-13 Ilok, 18. svibnja 2021. godine Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prije Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) KLASA: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”, broj poziva: UP.02.1.1.13, kodni broj… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokument odluke: Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/21-01/11 URBROJ: 2196/02-01-21-4 U Iloku,05.05.2021 .godine Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11 ,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. Gradonačelnica Grada Iloka donosi: Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave Članak 1. Poništava se postupak jednostavne nabave za: Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku… Nastavite čitati…

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2021. godinu

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokument odluke: ODLUKA O FINANCIRANIM PROJEKTIMA UDRUGA 2021 KLASA: 402-08/21-01/07 URBROJ: 2196/02-01-21-64 Ilok, 13. travnja 2021. godine Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2021…. Nastavite čitati…

Obavijest ponuditeljima za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Poljoprivredno zemljište - ilustracija

Obavještavamo zainteresirane ponuditelje na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske da će se javno otvaranje ponuda održati 10. svibnja 2021. godine u 8,00 sati u vijećnici Grada Iloka.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente poziva: JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Program-poljoprivrede-2021-2023 Obrazac Izjava 1-18 Obrazac Izjava 2-18 Obrazac PM-1 Obrazac PM-2 Obrazac PM-3 Obrazac PM-4 Obrazac PM-5 Obrazac PM-6 Obrazac PM-7 Obrazac PM-8 Obrazac PM-9.1 Obrazac PM-9.2 Obrazac PM-9.3 Obrazac PM-9.4 Obrazac PM-10 KLASA: 320-01/21-01/03 URBROJ: 2196/02-01-21-16 Ilok, 04. svibnja 2021. godine Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, „Službeni glasnik Grada… Nastavite čitati…

Javni poziv za prodaju sitnog inventara u vlasništvu Grada Iloka

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokument javnog poziva: Javni poziv za prodaju sitnog inventara u vlasništvu Grada Iloka KLASA: 406-05/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-06 U Iloku,04.05.2021.godine Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) Gradonačelnica Grada Iloka,  raspisuje  JAVNI POZIV ZA PRODAJU  SITNOG INVENTARA U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA     Prodaji se izlaže: RB. NAZIV SREDSTVA OPIS kom POČETNA CIJENA (kn) 1.   Klupe   Metalno-drvene klupe      8  100,00 2. Stolice    razne      8  70,00… Nastavite čitati…

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – projekt ZAŽELI

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente oglasa: OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – do 30.9.2021. projekt „ZAŽELI – Grad Ilok, faza II“ OBRAZAC_PRIJAVE_ZA_POSAO IZJAVA_ZA_Program_osposobljavanja IZJAVA_O_DAVANJU_SUGLASNOSTI_ZA_OBRADU_OSOBNIH_PODATAKA KLASA: 112-03/21-01/04 URBROJ: 2196/02-03-21-1 U Iloku, 3. svibnja 2021. godine Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prije Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) KLASA: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda,… Nastavite čitati…