Javni natječaj – stručni suradnik za financije i računovodstvo

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za… Nastavite čitati…

DRUGA IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET NABAVE Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

Druga izmjena poziva za dostavu ponuda

PRVA IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET NABAVE Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

Prva izmjena poziva za dostavu ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET NABAVE Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku

Grad Ilok - gradska uprava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET NABAVE: Opremanje rekonstruiranog/nadograđenog dnevnog boravka i učionice Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku u okviru projekta „Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Crvenkapica u Iloku“ Evidencijski broj nabave: 24/2024 O projektu: NAZIV PROJEKTA:        „Rekonstrukcija dječjeg vrtića Crvenkapica u Iloku“ BROJ PROJEKTA:            NPOO.C3.1.R1-I1.01.0160 IZVOR FINANCIRANJA: Sredstva Europske unije iz Mehanizma za oporavak i otpornost (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.) Ilok, veljača 2024. godine. SADRŽAJ OPĆI PODACI PODACI O… Nastavite čitati…

Natječaj za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda

Na temelju odredbi članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21), članka 10. i 11. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka, broj 10/22), gradonačelnica Grada Iloka raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda Predmet prodaje Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Iloka upisane u zemljišne… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće

Na temelju natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće, KLASA: 112-01/23-01/20, URBROJ: 2196-02-03-24-1 koji je objavljen u „Narodnim novinama” broj 3/24 dana 5. siječnja 2024. godine, na službenim web stranicama Grada Iloka www.ili.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa, povjerenstvo za provedbu… Nastavite čitati…

Javni natječaj – administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto administrativni referent za opće poslove i gradsko vijeće (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati opće… Nastavite čitati…

Nacrt O D L U K E o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Iloka – savjetovanje s javnošću

NACRT Na temelju članka 19.a Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na sjednici održanoj dana ___________ 2023. godine donijelo je   O D L U K U o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Iloka… Nastavite čitati…

Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2024.-2027. godine

Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2024.-2027. god. i Obrazac objavljuje se na web stranici Grada Iloka pod transparentna uprava – natječaji/pozivi – savjetovanje s javnošću Priložen je nacrt akta: Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2024.-2027. god., te obrazac savjetovanja s javnošću. Važna napomena: Popunjeni obrazac je potrebno s prilogom zaključno do 26. studenog 2023. godine dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI U 2023. GODINI, TEMELJEM UREDBE DE MINIMIS U SKLOPU PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA 2021.-2023. GODINE

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, „Službeni glasnik Grada Iloka” br.2/21, 8/21), te članka 21. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021.-2023. godine, gradonačelnica Grada Iloka objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2023. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021.-2023. godine Članak 1. Grad Ilok će u 2023. godini… Nastavite čitati…