Besplatne radionice ekološke poljoprivrede

Eko-gruda d.o.o. za savjetovanje u poljoprivrednoj proizvodnji i usluge iz Osijeka, pod sponzorstvom Grada Iloka održati će tri predavanja, radionice i obilaske gospodarstva na području grada. Program se sastoji od: dan (predavanje, radionica) Ekološko voćarstvo (jabuka i kruška, ljeska i orah) pokaz rezidbe, zaštite dan (radionica) ekološka proizvodnja šljive, višnje,… Nastavite čitati…

Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

KLASA: 406-09/20-01/34 URBROJ: 2196/02-01-21-05 U Iloku, 03.02.2021. godine POZIV NA DOSTAVU PONUDE PREDMET: Nabava usluge: Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka evidencijski broj: JN-02/2021-pp Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28…. Nastavite čitati…

Obavijest o rezultatima Javnog poziva za jednokratnu novčanu pomoć gospodarstvenicima

Ilustracija natječaji

KLASA: 402-08/20-01/129 UR. BROJ: 2196/02-03/02-21-17 Ilok, 01. veljače 2021. godine Obavijest o rezultatima Javnog poziva za jednokratnu novčanu pomoć gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa Na temelju članka 6. Programa dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u… Nastavite čitati…

Poziv na prijavu za trening program “Specijalizirani softveri”

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatan trening program „Specijalizirani softveri”. Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od veljače do travnja 2021. i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te će obuhvatiti sve bitne informacije i praktične vježbe za dizajn proizvoda, izradu prototipa na 3d… Nastavite čitati…

Javni poziv za pristup prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje i programu pametne suradnje

Općina Lovas, kao vodeći partner u suradnji sa projektnim partnerima Općinom Bač i Gradom Ilokom uspostavlja Mrežu kao jednu od aktivnost na projektu FED CCNET – Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks. Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje naglašava potrebu za komunikacijom i… Nastavite čitati…

Usluga deratizacije – 2021

Opis predmeta nabave: Usluga deratizacije Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok… Nastavite čitati…

Obavijest o podmirenju troškova stanovanja

KLASA: 551-06/21-02/1 URBROJ: 2196/02-03/02-21-01 Ilok, 15.siječanj 2021. godine Obavještavamo sve korisnike pomoći u podmirenju troškova stanovanja na području Grada Iloka da su dužni najkasnije do 31. siječnja 2021. godine predati Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja za 2021.godinu. ODLUKU Obrazac za podnošenje Zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova stanovanja… Nastavite čitati…

Nabava usluge: Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda – usluga stručnjaka za provedbu projekta

Opis predmeta nabave Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.1.1.13.0005, zaključen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU) (PT2) i Grada Iloka za projekt “Rekonstrukcija… Nastavite čitati…