OBRAZAC o savjetovanju zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

Grad Ilok - gradska uprava

– NACRT –   Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  84/21) i članaka 28. i 63. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj ____ sjednici održanoj dana ________ 2023. godine d o n o s i     ODLUKA o izmjeni i dopuni  O D L U K E o načinu… Nastavite čitati…

Obavijest o odabiru kandidata – radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA   Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 5. svibnja 2023. godine., objavljenom u Narodnim novinama br. 51 od 12. svibnja 2023. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabran:   NIKOLA ČURČINAC, magistar prava    … Nastavite čitati…

Obavijest o odabiru kandidata – radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 5. svibnja 2023. godine., objavljenom u Narodnim novinama br. 51 od 12. svibnja 2023. godine, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabrana:   MARIJA DOBOŠEVIĆ, diplomirana inženjerka agronomije-stočarstva     Zahvaljujemo prijavljenim kandidatima… Nastavite čitati…

Rang lista kandidata – Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

  Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-5 od 31. svibnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje: RANG LISTU KANDIDATA Prema ukupnom broju bodova   RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA: PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA   1. Nikola… Nastavite čitati…

Cjelovito Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

Grad Ilok - gradska uprava

Ovdje možete preuzeti Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja: Cjelovito financijsko izvješće – GIP Ilok

Rang lista kandidata – radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2196-02-03-23-4 od 26. svibnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta, Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje: RANG LISTU KANDIDATA Prema ukupnom broju bodova   RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA: PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA   1. Marija Dobošević 8/10 9/10 17/20… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – voditelj odsjeka za financije i računovodstvo

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – voditelj odsjeka za financije i računovodstvo   Članak 1. Poništava se javni natječaj Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/8 URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 12. svibnja 2023. godine… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-5, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje  … Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Viši stručni suradnik voditelj EU projekta

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2196-02-03-02-23-6 koji je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2196-02-03-23-4, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje     POZIV NA… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Viši stručni suradnik voditelj eu-projekta

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik voditelj eu-projekta (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam… Nastavite čitati…