Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta

Ilustracija natječaji

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića “Crvenkapica” u Iloku  KLASA: 112-01/22-01/03 URBROJ: 2196-02-03-22-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web-stranici Grada Iloka www.ilok.hr., i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa, povjerenstvo za provedbu… Nastavite čitati…

Korisne informacije za raseljene osobe iz Ukrajine

Zastava Ukrajine

Prihvatni centar JUG II Osijek Mobitel: 099 386 4755 E-mail: pc.osijek@up.hr Za građane koji žele ponuditi svoj privatni smještaj za izbjeglo stanovništvo iz Ukrajine: E-mail: rcz.zbrinjavanje@mup.hr Na istu e-mail adresu mogu se javiti i građani koji žele volontirati. Psihosocijalna pomoć za izbjeglo stanovništvo iz Ukrajine: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek, J.J. Strossmayera 1/1,  nacionalni broj 116 000  (od 0 do 24 sata) Internet stranica: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (cnzd.org) Voditelj centra:… Nastavite čitati…

Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja

Ilustracija natječaji

Na temelju članka 18. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka dana 03. ožujka 2022. godine, raspisuje Javni poziv za dodjelu pomoći za poboljšanje uvjeta stanovanja iz Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka I. PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za pomoć za… Nastavite čitati…

Odluke o dodjeli potpora u gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju Javnog poziva i Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. godinu, KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2196/02-02-21-3, gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. donijela je Odluku o dodjeli potpora u gospodarstvu na području Grada Iloka od 22. rujna 2021. godine, Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli potpora gospodarstvenicima na području Grada Iloka od 27. listopada 2021. godine, Odluku o dodjeli potpora gospodarstvenicima na području Grada Iloka od 25. studenoga 2021. godine, Odluku… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana

Ilustracija natječaji

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata koje provode športske udruge građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu   1) Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka da se… Nastavite čitati…

Jani natječaj – referent za financije i računovodstvo

Ilustracija natječaji

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto referent za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica (rbr. 4.) radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutnog službenika… Nastavite čitati…

Objavljene rang liste natječaja

Ilustracija natječaji

Na poveznicama niže objavljene su rang liste natječaja za Višeg stručnog suradnika za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, te za višeg referenta za komunalne i stambene poslove. Javni natječaj – vježbenik (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova viši referent za komunalne i stambene poslove

Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Ilustracija natječaji

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih naknada za učenike srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Članak 1. Grad Ilok će za… Nastavite čitati…

Poziv na provjeru znanja – Viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

Ilustracija natječaji

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša KLASA: 112-01/22-01/01, URBROJ: 2196/02-03-22-1 koji je objavljen u Narodnim novinama,  te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA… Nastavite čitati…

Poziv na provjeru znanja – viši referent za komunalne i stambene poslove

Ilustracija natječaji

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto – vježbenika, radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg referenta za komunalne i stambene poslove od 26. siječnja 2022. godine, KLASA: 112-01/22-01/02, URBROJ: 2196/02-03-22-1 koji je objavljen u Narodnim novinama,  te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje POZIV… Nastavite čitati…