Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu

Ilustracija natječaji

KLASA: 402-04/22-01/03 URBROJ: 2196-02-01-22-3 Ilok, 15. veljače 2022. godine Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2022. godinu Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području… Nastavite čitati…

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2022. godini

MHB_logo_bez_pozadine

I.PREDMET JAVNOG POZIVA Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija,… Nastavite čitati…

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom u Iloku

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Izrada projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom u Iloku CPV oznaka:71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi. Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati… Nastavite čitati…

Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića “Crvenkapica” u Iloku

Ilustracija natječaji

Poništava se oglas Grada Iloka KLASA: 112-01/22-01/03 URBROJ: 2196-02-03-22-1 od 04. veljače 2022. godine za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka objavljen 08. veljače 2022. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i na službenim web-stranicama Grada Iloka, iz razloga… Nastavite čitati…

Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Laptop ilustracija

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-02 Ilok, 04. veljače 2022. godine Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola Članak 1. Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima… Nastavite čitati…

Javni natječaj – vježbenik (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova viši referent za komunalne i stambene poslove

Ilustracija natječaji

KLASA: 112-01/22-01/02 URBROJ: 2196/02-03-22-1 Ilok, 26. siječnja 2022. godine Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za poljoprivredu, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na radno mjesto vježbenik (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova… Nastavite čitati…

Javni natječaj viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

Ilustracija natječaji

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2196/02-03-22-1 Ilok, 26. siječnja 2022. godine Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu, komunalnu infrastrukturu… Nastavite čitati…

Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave: Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka CPV oznaka: 92210000-6- Radijske usluge Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti… Nastavite čitati…

Javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa – Projekti izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Projekti izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika – investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva za provođenje Operativnog programa iznose 616 milijuna kuna uz maksimalni intenzitet potpore od 70 %. Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača, poticati udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja te unaprijediti položaj… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda – Usluga dezinsekcije

Ilustracija natječaji

Predmet nabave je pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca. Usluga suzbijanja komaraca na području Grada Iloka sastoji se od larvicidnog tretmana i adulticidnog tretmana. Larvicidni tretman će se obavljati na određenim područjima na području Grada Iloka. Potencijalna legla ličinki komaraca na području Grada Iloka su iskazana u ha, a koja utječu na populaciju komaraca u Gradu. Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman) provoditi će se na 700 ha na području Grada Iloka, na 200 ha izvan… Nastavite čitati…