Polaganje vijenaca povodom Dana neovisnosti

Dana 07. listopada 2017.g. s početkom u 10,30 sati, gradonačelnica Grada Iloka gđa. Marina Budimir, zamjenik gradonačelnice g. Josip Kovač s Koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata  položit će vijenac povodom Dana neovisnosti na spomeniku braniteljima (Katoličko groblje Ilok). Pozivamo Vas da se pridružite u obilježavanju. S poštovanjem!

Dostava prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka

Na temelju članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), pozivamo sve građane i pravne osobe s područja Grada Iloka da predlože fizičke i pravne osobe zaslužne za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Iloka, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unaprjeđivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje… Nastavite čitati…

Dodjela nagrada odličnim učenicima srednje škole

Obavještavaju se učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Iloka, čiji je prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini bio 5.0, da imaju pravo na novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 kn. Potrebno je dostaviti svjedodžbu na adresu Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, najkasnije do 18. listopada, a nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka.

Obavijest zainteresiranim ponuđačima, obrtnicima i drugima za 50. Iločku berbu grožđa

Grad Ilok obavještava i poziva sve zainteresirane ponuđače, obrtnike,udruge i druge koji se svojom ponudom žele uključiti u središnji vikend manifestacije 50. Iločke berbe grožđa, 01.-03.09.2017. godine, da sve informacije o načinima i uvjetima najma te rezervacije prostora ili štanda mogu dobiti do zaključno s 01.09.2017. godine kod Đurđice Tilović, kontakt telefon: 032/592-959. 

Dječji vrtić Crvenkapica, Ilok – natječaj za stručno osposobljavanje za rad

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 28.06.2017., raspisuje   NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad   Stručni suradnik – psiholog, mag. 1 izvršiteljica UVJETI: prema Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.). Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ, te mrežnim stranicama Grada Iloka i na oglasnoj ploči… Nastavite čitati…

Dječji vrtić “Crvenkapica”, Ilok – Natječaj za ravnatelja

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br.10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića “Crvenkapica“ (Urbroj: 2196/02-JT-1/17-129 od 5. lipnja 2017. godine) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok raspisuje   NATJEČAJza izbor i imenovanje ravnateljaDječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok   UVJETI:Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.Ravnatelj se imenuje na 4 godine…. Nastavite čitati…

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Pozivaju se da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17). Izvor Obavijesti