JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024.

Grad Ilok objavljuje: JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024. PREDMET JAVNOG POZIVA Grad Ilok po ovom javnom pozivu poziva organizatore sajmova s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko–baranjske županije koji mogu biti zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva i udruge registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti i organizaciju sajmova te koji participiraju na sajmovima i manifestacijama regionalnog i inozemnog karaktera… Nastavite čitati…

Poziv civilnim udrugama – potpisivanje ugovora

Poziv civilnim udrugama – potpisivanje ugovora  Pozivamo civilne udruge sukladno Odluci o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2024. godinu objavljenoj 29. svibnja 2024. godine na službenoj stranici grada da dođu potpisati ugovore o dodjeli financijskih sredstava u gradsku upravu, od sutra, 13.6. do utorka, 18.6.2024. do 14:00 sati. IOdluka-gradonacelnice-o-sredstvima-za-udruge-2024

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

Prirodna nepogoda

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE   Obavještavamo građane s područja Iloka, Bapske, Mohova i Šarengrada da je župan Vukovarsko srijemske županije g. Damir Dekanić, temeljem prijedloga gradonačelnice Grada Iloka gđe. Marine Budimir proglasio prirodnu nepogodu uslijed tuče za područje grada Iloka. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda oštećenici u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijavljuju nastalu štetu na imovini nadležnom gradskom povjerenstvu Grada Iloka. Pozivamo građane da prijave nastalu… Nastavite čitati…

Poziv sportskim udrugama – potpisivanje ugovora

Poziv sportskim udrugama – potpisivanje ugovora  Pozivamo sportske udruge sukladno Odluci o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2024. godinu objavljenoj 29. svibnja 2024. godine na službenoj stranici grada da dođu potpisati ugovore o dodjeli financijskih sredstava u gradsku upravu, 11.6. i srijedu 12.6. do 14:00 sati. IOdluka-gradonacelnice-o-sredstvima-za-sportske-udruge-2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE   Predmet nabave: Nabava usluge – nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije Evidencijski broj nabave: JN 26/2024   SADRŽAJ: OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE VII.     DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA PRILOZI: Prilog 1.  –  Tehnička specifikacija Prilog 2.  –  Troškovnik Prilog 3.  –  Ponudbeni list Prilog 4.  – Izjava o… Nastavite čitati…

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST GRAĐANIMA   Prikupljanje preliminarnih podataka nastale štete na području grada Iloka uslijed olujnog nevremena 3. lipnja 2024. godine   Obavještavamo građane s područja Iloka, Bapske, Mohova i Šarengrada da prijave štetu na stambenim objektima, pomoćnim zgradama, poljoprivrednim objektima i poljoprivrednim dobrima u gradsku upravu na PN obrascima (koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr ili osobno).   Uz ispunjeni PN obrazac potrebno je priložiti: izjavu da li je imovina osigurana ili… Nastavite čitati…

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O LOKACIJAMA ZA PRIVREMENO ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I/ILI GRAĐEVNOG OTPADA I GRANJA NASTALOG USLIJED OLUJNOG NEVREMENA 3. LIPNJA 2024. GODINE

Grad Ilok - gradska uprava

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O  LOKACIJAMA ZA PRIVREMENO ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I/ILI GRAĐEVNOG OTPADA I GRANJA NASTALOG USLIJED OLUJNOG NEVREMENA 3. LIPNJA 2024. GODINE Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o dopuni Odluke o  lokacijama za privremeno odlaganje građevinskog materijala i/ili građevnog otpada i granja nastalog uslijed olujnog nevremena 3. lipnja 2024. godine… Nastavite čitati…

Odluka o dopuni Odluke o cijeni ulaznica za posjet srednjovjekovnim iločkim Zidinama

Odluka o dopuni Odluke o cijeni ulaznica za posjet srednjovjekovnim iločkim Zidinama Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ br: 33/01, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o dopuni Odluke o cijeni ulaznica… Nastavite čitati…

Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2024. godinu

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka donosi   Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru kandidata – ZAŽELI prevencija institucionalizacije

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. god. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, broj poziva: SF.3.4.11.01., kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0114., te članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ br: 2/21,… Nastavite čitati…