Oglas za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – administrativni referent za uredsko poslovanje (1 izvršitelj/ica).

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. stavka 1. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje   OGLAS   za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – administrativni referent za uredsko poslovanje… Nastavite čitati…

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA     Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po oglasu za radno mjesto – Viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi, Grad Ilok, faza III (1 izvršitelj/ica)  KLASA: 112-01/23-01/5, URBROJ: 2196-02-03-23-1, objavljenom na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je nakon provedenog postupka po oglasu izabrana:   MARIJANA JUKIĆ, magistra arheologije     Zahvaljujemo prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.  … Nastavite čitati…

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30 od 23. studenog 2022. god. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, broj poziva: UP.02.1.1.16, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0072, te članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik… Nastavite čitati…

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Grad Ilok - gradska uprava

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA   Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu po javnom natječaju za radno mjesto vježbenik (1 izvršitelj/ica) radi osposobljavanja za obavljanje poslova – viši referent za komunalne i stambene poslove, KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2196-02-03-23-1, objavljenom u Narodnim novinama br. 4 od 11. siječnja 2023. godine, oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da je nakon provedenog postupka po javnom natječaju izabrana:   MATEA BOŠNJAK,… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok, faza III  

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok faza III, KLASA: 112-01/23-01/5, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Grada Iloka  i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje     POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI,… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Vježbenik – viši referent za komunalne i stambene poslove  

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto – vježbenika, radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg referenta za komunalne i stambene poslove  KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2196-02-03-23-1 i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje:     POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Vježbenik – viši referent za komunalne… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (1 izvršitelj/ica)

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati… Nastavite čitati…

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.  Gradonačelnica Grada Iloka donosi:   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Stategija zelene urbane obnove Evidencijski broj nabave: JN 52/2022   Kao najpovoljnija ponuda u… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok, faza III ( 1 izvršitelj/ica)

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto – viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Zaželi – Grad Ilok, faza III ( 1 izvršitelj/ica)   Članak 1. Poništava se oglas Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/1 URBROJ: 2196-02-03-23-1… Nastavite čitati…