VSŽ – Razvijamo održivi prometni sustav zajedno

Poštovani stanovnici Vukovarsko-srijemske županije, nakon ispitivanja stava javnosti provedenog 2021., tijekom kojeg ste svojim ispunjavanjem online upitnika pridonijeli identifikaciji pokazatelja postojećeg stanja mobilnosti na području županije, Vukovarsko-srijemska županija sada provodi anonimno online ispitivanje stava javnosti u funkciji procjene potencijala mobilnosti na području županije. Upitnik je namijenjen stanovnicima svih administrativnih naselja naše županije, a podijeljen je na četiri tematska područja: osnovne i statističke informacije sredstva mobilnosti informacije o putovanjima promjena navika putovanja. Molimo vas da precizno i potpuno odgovorite… Nastavite čitati…

Javni natječaj viši referent-asistent za EU projekte Zaželi – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica) – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši referent-asistent za EU projekte Zaželi  – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica), KLASA: 112-01/24-01/3, URBROJ: 2196-02-03-24-1 koji je objavljen na službenim web stranicama Grada Iloka www.ilok.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos… Nastavite čitati…

Javni natječaj – viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

Javni natječaj – viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije – POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na određeno, puno radno vrijeme (najviše 32 mjeseca) uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto viši stručni suradnik-voditelj EU projekta Zaželi – prevencija institualizacije (1 izvršitelj/ica), KLASA: 112-01/24-01/2, URBROJ: 2196-02-03-24-1 koji je objavljen na službenim web stranicama Grada Iloka www.ilok.hr i oglasnoj ploči… Nastavite čitati…

 OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE DERATIZACIJE – proljetna deratizacija

                                                 OBAVIJEST O PROVOĐENJU SUSTAVNE DERATIZACIJE – proljetna deratizacija-                   Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu proljetnu deratizaciju temeljem Ugovora  u mjestima  : 02.05.2024 – Mohovo, Šarengrad 03.05.2024 – Bapska 06. – 10. 05. 2024 – Ilok   u  vremenu od 08,00h  do 15,00h. U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.   Provođenje deratizacije temelji se… Nastavite čitati…

DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Grad Ilok - gradska uprava

DEZINSEKCIJA 2024. – ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Javni naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok, OIB:   Odgovorna osoba naručitelja: Marina… Nastavite čitati…

PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U PONOVLJENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024 Evidencijski broj nabave: 25/2024 Ilok, travanj 2024. godine. SADRŽAJ OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE PRILOZI   OPĆI PODACI 1.1. Podaci o naručitelju NARUČITELJ:                                              Grad Ilok SJEDIŠTE NARUČITELJA:                       Trg Nikole… Nastavite čitati…

PREKID U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PREKID U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM   HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Vinkovci, Služba za vođenje pogona obavještava građane da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže doći do prekida u opskrbi električnom energijom u ulici IVANA GORANA KOVAČIĆA i LJUDEVITA ŠTURA u Iloku u četvrtak, 11.4.2024 u vremenu 12:00 do 13:30.   U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409.

ODLUKA O DODJELI POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA

Prirodna nepogoda

Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA: 320-01/23-01/03 URBROJ: 2196-02-01-23-2 od 12.listopada 2023. godine,  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine i Prijedloga Odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka od Ilok, KLASA: 320-01/23-01/3 URBROJ: 2196-02-03-03-24-127 19. siječnja 2024. godine i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br…. Nastavite čitati…

OBAVIJEST VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POLJOPRIVREDNICIMA

Poljoprivredno zemljište - ilustracija

OBAVIJEST VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POLJOPRIVREDNICIMA Vukovarsko-srijemska županija obavještava poljoprivrednike da je objavljen Javni poziv unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja VSŽ za 2024. godinu koji je otvoren do 25. travnja 2024. godine. Poziv je dostupan na linku    https://vusz.hr/javni-poziv-unapredenja-poljoprivrede-i-ruralnog-podrucja-vsz-za-2024-godinu/   

I. IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA   U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU GRADA ILOKA – 2024   Evidencijski broj nabave: 25/2024     Izmjene su označene crvenom bojom Mijenjaju se točke 5.2. i 6.2. i jedna stavka troškovnika                         Ilok, ožujak 2024. godine.   SADRŽAJ   OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA… Nastavite čitati…