Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova – natječaj referent – komunalni redar

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-6 od 28. lipnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent – komunalni redar, Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje: RANG LISTU KANDIDATA Prema ukupnom broju bodova   RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA: PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA   1. Damir Mlađen 7/10 9/10 16/20 2. Dejan… Nastavite čitati…

NATJEČAJ za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju odredbi članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21), članka 10. i 11. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka, broj 10/22), gradonačelnica Grada Iloka raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda PREDMET PRODAJE Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Iloka upisane u zemljišne… Nastavite čitati…

Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi   Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih… Nastavite čitati…

OBRAZAC o savjetovanju zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

Grad Ilok - gradska uprava

– NACRT –   Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  84/21) i članaka 28. i 63. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj ____ sjednici održanoj dana ________ 2023. godine d o n o s i     ODLUKA o izmjeni i dopuni  O D L U K E o načinu… Nastavite čitati…

Cjelovito Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja

Grad Ilok - gradska uprava

Ovdje možete preuzeti Izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i načinu njihova korištenja: Cjelovito financijsko izvješće – GIP Ilok

RADIONICE I EDUKACIJSKE TRIBINE O GOSPODARENJU OTPADOM

Grad Ilok - gradska uprava

RADIONICE I EDUKACIJSKE TRIBINE O GOSPODARENJU OTPADOM – GRAD ILOK   Grad Ilok u okviru projekta financiranog iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti održat će radionice i edukacijske tribine o gospodarenju otpadom za djecu i odrasle u terminima kako slijedi:   1.RADIONICE – DJECA PREDŠKOLSKI UZRAST – Dječji vrtić “Crvenkapica” – ponedjeljak, 19.6.2023. u 9 i 10 sati (dvije skupine) – Područni objekt Bapska – ponedjeljak, 19.6.2023. u 11.30 sati   2.RADIONICE –… Nastavite čitati…

Rang lista kandidata – radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka natječaja KLASA: 112-01/23-01/10, URBROJ: 2196-02-03-23-4 od 26. svibnja 2023. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik voditelj EU projekta, Povjerenstvo je provelo postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te objavljuje: RANG LISTU KANDIDATA Prema ukupnom broju bodova   RED. BR. KANDIDAT BODOVI OSTVARENI NA: UKUPNO BODOVA: PISANO TESTIRANJE INTERVJU S KANDIDATIMA   1. Marija Dobošević 8/10 9/10 17/20… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme KLASA: 112-01/23-01/9, URBROJ: 2196-02-03-23-5, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje  … Nastavite čitati…