Grad Ilok – Proračun u malom 2021.

Financije, izvještaji, podatci

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina… Nastavite čitati…

Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19) i članka 57. st. 1.Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka saziva Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora prema slijedećem rasporedu: za… Nastavite čitati…

Konstituirano Gradsko vijeće Grada Iloka

U novom sazivu Gradskog vijeća koalicija HDZ i HSLS ima 5 mjesta u gradskom vijeću te su s te liste izabrani Mladen Papak, Magdalena Prskalo, Anđelko Prokopec, Franjo Kolak i Danijela Đipanović.  Pravo na dodatnog 6-og člana u gradskom vijeću ostvarila je koalicija HDZ-HSLS, kao predstavnica srpske nacionalne manjine izabrana… Nastavite čitati…

Marina Budimir službeno preuzela dužnost gradonačelnice Grada Iloka

Naime, u uredu gradonačelnice obavljena je službena primopredaja dužnosti, na kojoj je dosadašnji gradonačelnik Zvonimir Dragun izvijestio novu gradonačelnicu o gradskim projektima koji su u tijeku ili su u planu, o stanju u gradskoj blagajni i ostalim obvezama Grada Iloka. Dragun je još jednom čestitao gradonačelnici Marini Budimir i zaželio… Nastavite čitati…

Konačni rezultati lokalnih izbora 2017. godine

  REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA ILOKA   KLASA: 013-03/17-01/01 URBROJ: 2196/02-04-17-22 Ilok, 08. lipnja 2017.           Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika… Nastavite čitati…

Rezultati lokalnih izbora 2017. godine

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA ILOKA KLASA: 013-03/17-01/01 URBROJ: 2196/02-04-17-16 Ilok, 22. svibnja 2017. godine   Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada… Nastavite čitati…