Zahtjev za izdavanje propusnica od Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Prema novim uputama Stožera civilne zaštite za podizanje propusnica osobe moraju ispuniti Zahtjev za izdavanje propusnice te nakon toga mogu dobiti propusnicu ukoliko je zahtjev pravilno popunjen, a razlog napuštanja mjesta prebivališta nužan i opravdan. Zahtjev se odnosi na izdavanje propusnice za razloge napuštanja prebivališta iz Točke II. e) Odluke odnosno iz sljedećih razloga: iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština. Za ostale razloge napuštanja… Nastavite čitati…

Odluka o zabrani javnog okupljanja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 06/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19), Gradonačelnica Grada Iloka dana 16. ožujka 2020. donosi ODLUKU o preventivnom sprječavanju širenja koronavirusa COVID-19 članak 1. Zabranjuje se organiziranje i provedba prigodnih skupova, kulturnih manifestacija, javnih okupljanja i slično u prostorima i na javnim površinama… Nastavite čitati…

Internist u ožujku

U mjesecu ožujku internisti će biti dostupni u slijedeća dva termina Internist dr. Vinko Služek će biti dostupan u terminu 11.03. u 9:30h. Internist dr. Davor Kadojić će biti dostupan u terminu 31.03. u 9:30h. Potrebno je naručiti se na broj 590-011 ili 091/602-5688

ORL specijalista u veljači

U mjesecu veljači ORL specijalista Kristina Jalšovec će biti dostupna u dva termina. Rad ORL specijaliste u ambulanti Ilok, zakazan je za 06.i 20.02. u 16h. Naručiti se kod sr. Darije srijedom od 9-12 sati na broj 452-040