Akti 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Na poveznici niže možete preuzeti akte 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: 14. GV Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka za 2023. godinu 14. GV Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu 14. GV Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2022.-2023. godini 14. GV Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezav vijećnika za 2023. godinu 14. GV -Odluka o zaduživanju Grada Iloka za… Nastavite čitati…

Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima  povodom blagdana Božića   Članak 1. U članku 3. Odluke o… Nastavite čitati…

Odluka o formalnom početku zimske službe za Grad Ilok

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Izvedbenog programa zimske službe za razdoblje 15.studenog 2022. do 15. travnja 2023.god., Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o formalnom početku zimske službe za Grad Ilok     Članak 1.              Poslovi zimske službe povjereni su trgovačkom društvu Kom- Ilok d.o.o. Ilok, sukladno Ugovoru o zimskoj službi za 2022/2023. godinu na osnovu kojeg se između ostalog predviđa obveza djelovanja zimske službe u zimskim uvjetima temeljem stupnjeva pripravnosti zimske službe, a sukladno vremenskoj… Nastavite čitati…

Akti 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Na poveznici niže možete preuzeti akte 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: 13..Gv -Odluka o izmjenama Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka 13.Gv – Odluka o komunalnoj naknadi 13.Gv -Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2022. godini 13.Gv -Odluka o dodjeli potpora gospodarstvenicima na području Grada Iloka 13.Gv -Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Muzeja grada Iloka 13.Gv -Odluka o komunalnom doprinosu    

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan prosinca (srijeda) 2022. god. u 09:00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća… Nastavite čitati…

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 22. prosinca (četvrtak) 2022. god. u 9:00 sati Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 12. sjednice Gradskog… Nastavite čitati…

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka – PROČIŠĆENI TEKST

Grb Grada Iloka

ODLUKA o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka PROČIŠĆENI TEKST   Članak 1. Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. U Stožer civilne zaštite Grada  Iloka imenuju se načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera. Članak 2. mr.sc. Ivana Arambašić dipl.iur, imenuje se za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka. Članak 3. Ivan Klasanović, imenuje se zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka. Članak 4. Za članove Stožera civilne… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka   Članak 1. U članku 4. stavku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka 6/21, 8/21, 10/21, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka KLASA: 810-01/20-01/09 URBROJ: 2196/02-01-21-31 od  30. studenoga 2021. godine)… Nastavite čitati…

Odluka o davanju na privremeno ili povremenom korištenju prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka

Odluka  o davanju na privremeno ili povremenom korištenju prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka   I.OPĆE ODREDBE Članak 1. Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti i način davanja privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka (u daljnjem tekstu Grada). Članak 2. Prostori iz članka 1. ove Odluke su: – prostori javne namjene (društveni domovi,… Nastavite čitati…

Akti 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Novine ilustracija

Na poveznici niže možete preuzeti akte 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora gospodarstvu na području Grada Iloka Odluka o izradi Strategije zelene urbane obnove za područje Grada Iloka za razdoblje 2023. – 2033. godine Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Iloka Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Iloka Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2023. godinu Rješenje o izmjeni… Nastavite čitati…