ODLUKA o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Na temelju poglavlja III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara,  točka 7., h), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2, od 31. siječnja 2024.) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19,… Nastavite čitati…

ODLUKA o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka

                                  Temeljem članka 7. stavka 3 Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 31/18, 12/19, 21/19, „Službeni glasnik“ Grada Iloka 7/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21 ) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka     Članak 1. Dobitniku Plakete Grada Iloka – javnog priznanja… Nastavite čitati…

Odluka o isplati jednokratne naknade za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20, 11/22), Odluke o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-01-23-1 od 9. veljače 2023. godine, Javnog poziva KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-01-23-2 od 9. veljače 2023. godine, Zapisnika Povjerenstva KLASA: 402-04/23-01/8 URBROJ: 2196-02-03-02-23-24 od 7. ožujka 2023. godine i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18,… Nastavite čitati…

Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju poglavlja III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara,  točka 7., h), Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od 8. veljače 2023.) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21), a na prijedlog Stožera Civilne zaštite Grada Iloka Gradonačelnica Grada… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2022./2023. godini

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20 „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2022./2023. godini   Članak 1. Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2022./2023., na temelju Odluke Gradskog… Nastavite čitati…

Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 11/22) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje                           Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola   Članak 1. Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima petih… Nastavite čitati…

Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima  povodom blagdana Božića   Članak 1. U članku 3. Odluke o… Nastavite čitati…

Odluka o formalnom početku zimske službe za Grad Ilok

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Izvedbenog programa zimske službe za razdoblje 15.studenog 2022. do 15. travnja 2023.god., Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o formalnom početku zimske službe za Grad Ilok     Članak 1.              Poslovi zimske službe povjereni su trgovačkom društvu Kom- Ilok d.o.o. Ilok, sukladno Ugovoru o zimskoj službi za 2022/2023. godinu na osnovu kojeg se između ostalog predviđa obveza djelovanja zimske službe u zimskim uvjetima temeljem stupnjeva pripravnosti zimske službe, a sukladno vremenskoj… Nastavite čitati…

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka – PROČIŠĆENI TEKST

Grb Grada Iloka

ODLUKA o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka PROČIŠĆENI TEKST   Članak 1. Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. U Stožer civilne zaštite Grada  Iloka imenuju se načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera. Članak 2. mr.sc. Ivana Arambašić dipl.iur, imenuje se za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka. Članak 3. Ivan Klasanović, imenuje se zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka. Članak 4. Za članove Stožera civilne… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka   Članak 1. U članku 4. stavku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka 6/21, 8/21, 10/21, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka KLASA: 810-01/20-01/09 URBROJ: 2196/02-01-21-31 od  30. studenoga 2021. godine)… Nastavite čitati…