Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka br. 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima  povodom blagdana Božića   Članak 1. U članku 3. Odluke o… Nastavite čitati…

Odluka o formalnom početku zimske službe za Grad Ilok

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju Izvedbenog programa zimske službe za razdoblje 15.studenog 2022. do 15. travnja 2023.god., Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o formalnom početku zimske službe za Grad Ilok     Članak 1.              Poslovi zimske službe povjereni su trgovačkom društvu Kom- Ilok d.o.o. Ilok, sukladno Ugovoru o zimskoj službi za 2022/2023. godinu na osnovu kojeg se između ostalog predviđa obveza djelovanja zimske službe u zimskim uvjetima temeljem stupnjeva pripravnosti zimske službe, a sukladno vremenskoj… Nastavite čitati…

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka – PROČIŠĆENI TEKST

Grb Grada Iloka

ODLUKA o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka PROČIŠĆENI TEKST   Članak 1. Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. U Stožer civilne zaštite Grada  Iloka imenuju se načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera. Članak 2. mr.sc. Ivana Arambašić dipl.iur, imenuje se za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka. Članak 3. Ivan Klasanović, imenuje se zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka. Članak 4. Za članove Stožera civilne… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka   Članak 1. U članku 4. stavku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka („Službeni glasnik“ Grada Iloka 6/21, 8/21, 10/21, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka KLASA: 810-01/20-01/09 URBROJ: 2196/02-01-21-31 od  30. studenoga 2021. godine)… Nastavite čitati…

Odluka o davanju na privremeno ili povremenom korištenju prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka

Odluka  o davanju na privremeno ili povremenom korištenju prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka   I.OPĆE ODREDBE Članak 1. Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti i način davanja privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Iloka (u daljnjem tekstu Grada). Članak 2. Prostori iz članka 1. ove Odluke su: – prostori javne namjene (društveni domovi,… Nastavite čitati…

Javni poziv za ostvarivanje prava starijih osoba na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u 2022. godini

Obavještavamo starije osobe s prebivalištem na području Grada Iloka da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića. Pravo ostvaruju umirovljenici kao i osobe starije od 65 godina, a čija ukupna primanja ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna mjesečno. Iznos božićnice će se utvrditi naknadno, a ovisno o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, u okviru raspoloživih sredstava Grada Iloka. Za pravo na naknadu Grada Iloka ispunjeni obrazac Zahtjeva, zajedno s prilozima tj. svom… Nastavite čitati…

Odluka o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka

Temeljem članka 6. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 31/18, 12/19, 21/19, „Službeni glasnik“ Grada Iloka 7/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o novčanoj nagradi za dodjelu javnog priznanja – Plakete Grada Iloka   Članak 1. Dobitniku Plakete Grada Iloka – javnog priznanja za životno djelo dodijelit će… Nastavite čitati…

Obavijest o dodjeli nagrada učenicima srednje škole s odličnim uspjehom

Obavještavaju se učenici srednjih škola, s prebivalištem na području Grada Iloka, čiji je prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini srednje škole iznosio 5.0, da imaju pravo na novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 kn. Potrebno je dostaviti svjedodžbu na adresu Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, najkasnije do 17. listopada, a nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka. Gradonačelnica Grada Iloka                                                                      Marina Budimir, dr. med. 2022. Odluka… Nastavite čitati…

ODLUKA o imenovanju povjerenika za etiku

Grb Grada Iloka

ODLUKA o imenovanju povjerenika  za etiku   I.           Tatjana Faletar raspoređena na radno mjesto – voditeljica odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (telefon: 032/592-957, e-mail: grad.ilok@ilok.hr) imenuje se povjerenikom za etiku Grada Iloka na vrijeme od četiri godine.   II.               Povjerenik za etiku iz točke I. ove Odluke, dužan je obavljati poslove koji proizlaze iz odredbi Etičkog kodeksa službenika i namještenika Grada Iloka i to kako slijedi:       – prati… Nastavite čitati…

ODLUKA o imenovanju Etičkog povjerenstva

ODLUKA o imenovanju Etičkog povjerenstva   I.            U etičko povjerenstvo Grada Iloka na vrijeme od četiri godine imenuju se: 1) Martina Čuljak, za predsjednika 2) Stjepan Kovač, za člana 3) Marija Tomašić, za člana 4) Anka Remenar, za zamjenika predsjednika 5) Nataša Maduna, za zamjenika člana 6) Marinela Ljubić, za zamjenika člana   II.               Etičko povjerenstvo iz točke I. ove Odluke, dužno je obavljati poslove koji proizlaze iz odredbi Etičkog kodeksa… Nastavite čitati…