Akti 8. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka 30.12.2019. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka 30.12.2019. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka 30.12.2019 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području… Nastavite čitati…

Akti 6. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

6 GV Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 2018. god6 GV Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 2018. god 6 GV Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 20186 GV Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 2018 6 GV – Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka6 GV… Nastavite čitati…

Akti 7. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Iloka Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Iloka Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka Odluka o uvjetima… Nastavite čitati…