Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi Grada Iloka u 2015. godini

Od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području grada Iloka u 2015. godini planiraju se sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna. Sredstva ovog Programa koristit će se za ulaganje u komunalnu infrastrukturu. (05.02.2015.)

Odluka o zaključivanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Iloka i Grada Pregrade

Grad Ilok i Grad Pregrada sklopit će Sporazum o prijateljstvu i suradnji čiji je cilj uspostaviti prijateljstvo i suradnju dvaju gradova s ciljem poticanja i jačanja razumijevanja i prijateljstva između dvaju gradova, razmjene i jačanja suradnje te tako doprinositi razvoju i zajedničkom napretku. Suradnja će se odvijati na razini udruga, organizacija, institucija, manifestacija, gradonačelnika, gradskog vijeća i gradskih uprava, a na području kulture, obrazovanja, gospodarstva, lokalne samouprave, športa kao i na drugim područjima društvenog života…. Nastavite čitati…

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga osniva se kao savjetodavno tijelo gradskih tijela koja odlučuju o pravima i obvezama potrošača javnih usluga. Gradska tijela odluke iz svoje nadležnosti donose nakon pribavljenog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga. (05.02.2015.)