Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite dokument odluke: 14.gv Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu KLASA: 004-01/20-01/02 URBROJ: 2196/02-02-20-4 Ilok, 19. studenoga 2020. Na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14), članka 21. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/14) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na… Nastavite čitati…

Savjet mladih Grada Iloka

Savjet mladih Grada Iloka savjetodavno je tijelo Grada Iloka koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Iloku. Odluka o osnivanju (objavljeno u 25/14 od 31.12.2014.) Odluka o izboru članova i zamjenika članova – 2020 ČLANOVI (mandat 2020.-2022.) TEO KUZMAN, predsjednik FILIP PETRIK, zamjenik predsjednika MARIJA BOŠNJAK, član STJEPAN IVANEK, član ANA VRAŽIĆ, član Iva Groznica, zamjenik člana Ivana Petrik, zamjenik člana Slavo Knezović, zamjenik… Nastavite čitati…

Izvještaj s 5.kongresa savjeta mladih Republike Hrvatske

Po dolasku u Varaždin, 23.8., u predivnoj županijskoj palači domaćini su nas pozdravili i zahvalili se prisutnima te je održana radionica ‘Utjecaj savjeta mladih na strukturirani dijalog u lokalnoj zajednici’ na kojoj smo naučili više o funkcioniranju lokalne samouprave. Slijedila je večera i ugodno druženje članova Savjeta iz cijele Hrvatske. Drugoga dana, 24.8., na istom mjestu dan je započeo radionicom ‘Mladi-Udruge mladih-Savjet mladih-Inicijative mladih-Gradsko vijeće-Gradonačelnik’. radionicu su vodili, članovima SMG Iloka poznati Renato Bukovac iz… Nastavite čitati…

Obuka članova savjeta mladih

Obuka je namijenjena županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih, ali i predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama mladih i za mlade te zainteresiranoj javnosti općenito. Na obuku su dobrodošli sudionici i područja ostalih županija. Program Obuke sastoji se tri modula – Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih (Program).  Pri izradi programa obuke nismo se rukovodili isključivo teorijom i zakonskim odredbama već smo željeli osigurati trajnu platformu… Nastavite čitati…

Savjet mladih inicirao je održavanje radionice o volonterstvu u Iloku

Ovaj događaj održat će se 2. svibnja s početkom u 16 sati u Kuriji Brnjaković na adresi Trg Sv. Ivana Kapistrana 5 u Iloku. Cilj edukacije jest upoznati mlade sa svijetom volonterstva te podići njihovu razinu informiranosti i znanja u području volonterstva sukladno Zakonu o volonterstvu RH dok je cilj prezentacije podići razinu njihove informiranosti o samom programu Europske volonterske službe i mogućnostima koje se kroz isti pružaju. Edukaciju „Biti volonter“ provest će djelatnici PRONI Centra za… Nastavite čitati…

Anketa za ispitivanje problema, potreba i mišljenja mladih u Gradu Iloku

Dragi mladi, ukoliko imate između 15 i 30 godina i s područja ste Grada Iloka, molimo vas da izdvojite desetak minuta za ispunjavanje ove anonimne ankete. Anketu provodi Savjet mladih Grada Iloka, a cilj joj je ispitati probleme, potrebe i mišljenja mladih s prebivalištem ili boravištem na području Grada Iloka. Pitanja se odnose na vaše opće podatke, podatke o školovanju, zaposlenju te provođenju slobodnoga vremena. Uz to, anketa ispituje i vaše mišljenje o problemima mladih… Nastavite čitati…

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova savjeta mladih

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Iloka izabrani su: HERAKOVIĆ SANJA, Trg žrtava Domovinskog rata 7, 32236 Ilok, rođ. 10.8.1989., sa zamjenicom: Donna Danijela Dragun – predlagatelj Gradska organizacija Ilok Hrvatske seljačke stranke   PETRIK FILIP, Kralja Tomislava 92, 32236 Ilok, rođ. 6.10.1998., sa zamjenicom Ivana Petrik – predlagatelj UdrugaCuccium Ilok   POPOVIĆ GORAN, Grada Vukovara 23, 32237Lovas – Mohovo, rođ. 4.11.1993., sa zamjenicom Katarina Kalfić – predlagatelj Udruga CucciumIlok   RUKOVANJSKI MARINA,… Nastavite čitati…

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova savjeta mladih

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Iloka izabrani su: HERAKOVIĆ SANJA, Trg žrtava Domovinskog rata 7, 32236 Ilok, rođ. 10.8.1989., sa zamjenicom: Donna Danijela Dragun – predlagatelj Gradska organizacija Ilok Hrvatske seljačke stranke   PETRIK FILIP, Kralja Tomislava 92, 32236 Ilok, rođ. 6.10.1998., sa zamjenicom Ivana Petrik – predlagatelj UdrugaCuccium Ilok   POPOVIĆ GORAN, Grada Vukovara 23, 32237Lovas – Mohovo, rođ. 4.11.1993., sa zamjenicom Katarina Kalfić – predlagatelj Udruga CucciumIlok   RUKOVANJSKI MARINA,… Nastavite čitati…