Cetral Danube Tour

Unapređenje razvoja turizma u prekograničnoj regiji Srednjeg Podunavlja (Enhancing the tourism development in the Central Danube cross-border region)

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

  • Project acronym: Central Danube Tour
  • Program: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.
  • Nositelj projekta: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju
  • Upravljačko tijelo: Ured za upravljanje programima suradnje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
  • Partneri: Osječko – baranjska županija, Dunavski centar za kompetencije – Beograd, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu – Novi Sad, te Grad Ilok.
  • Ciljane skupine su turistički operateri, ruralna kućanstva, proizvođači tradicionalnih proizvoda, proizvođači vina, lokalne i regionalne vlasti, turističke zajednice, organizacije civilnog društva aktivne u turizmu, profesionalne organizacije koja pružaju usluge vezane uz turizam.
  • Trajanje: 20 mjeseci
  • Ukupna vrijednost projekta: 570.876,21 €
  • Proračun Grada u projektu:  75,447,11 €

Sažetak:

Projekt teži poticanju razvoja turizma putem kreiranja i promicanja turističke ponude središnjeg Podunavlja, poboljšanju vještina i kapaciteta dionika sektora turizma (zajedničkim edukacijama i radionicama), unapređenje organizacije i vidljivosti ponude stvaranjem zajedničkih turističkih proizvoda i usluga predstavljenih kroz 9 novih tematskih prekograničnih ruta, kao i povećanje konkurentnosti turističkog sektora pružanjem zajedničke platforme za upravljanje odredištem i alate za promociju ciljnim skupinama (Mreža središnjeg Dunavskog turizma, Dunavski festivali, oznaka Dunava, nadogradnja web stranice, promidžbeni materijali).

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Comments are closed.