FED CCNET

Unapređenje prekograničnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara i mreža poslovnih kompetencija
(Fostering of cross – border business environment through development of business competence centers and networks)

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

 • Project acronym: FED CCNET
 • Program: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.
 • Nositelj projekta: Općina Lovas
 • Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Partneri: Grad Ilok, Općina Bač
 • Ciljane skupine Izvozno orijentirana mala i srednja poduzeća, nezaposleni mladi ljudi, ustanove za podršku poslovanju i istraživačke institucije, lokalne samouprave.
 • Trajanje: 15.07.2019. godine do 14.07.2021. godine
 • Ukupna vrijednost projekta: 721.658,41 €
 • Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije, 85% iz programa prekogranične suradnje Interreg – IPA CBC Croatia – Serbia 2014. – 2020.
Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Sažetak:

Niska razina konkurentnosti i općenito nepovoljno poslovno okruženje, u usporedbi sa zemljama EU, predstavlja problem u Hrvatskoj i Srbiji. Nedostatak kvalificiranih radnika i nedostatak relevantnih kompetencija u dizajniranju proizvoda, upravljanju izvozom, financijskom upravljanju i marketingu je problem koji utječe na konkurentnost poduzeća koja izvoze poluproizvode i proizvode s niskom dodanom vrijednošću.

Projekt ima za cilj odgovoriti na ovaj izazov poboljšanjem pristupa relevantnim kompetencijama u programskom području kroz poboljšanje relevantne infrastrukture i usluga, programe obuke za nezaposlene i tvrtke te uspostavljanje transnacionalnog modela umrežavanja, čime se podižu ukupne razine kompetencija i mogućnosti radne snage i malih i srednjih poduzeća.

Glavni cilj projekta:

Poticanje održivog gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije (HR) i teritorija Vojvodine-Južni Bač primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća. Projekt je povezan s općim ciljem programa jer će pružiti zajedničku intervenciju tri partnerske organizacije iz dviju zemalja koje će doprinijeti jačanju društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz poboljšanje infrastrukture, usluga i mreža koje će podržati tvrtke u prekograničnom području. Na taj način projekt pridonosi PA 4. čime doprinosi ubrzanju konkurentnosti i razvoju poslovnog okruženja u programskom području, razvijajući nekoliko instrumenata koji pružaju rješenja za glavne teritorijalne izazove.

To će biti učinjeno kroz glavne ishode projekta:

 • Uspostavljanje jedne prekogranične mreže za poboljšanje povoljnog poslovnog okruženja,
 • Izrađivanje dva kurikuluma za potrebe malih i srednjih poduzeća,
 • Uspostavljanje tri funkcionalna objekta za obuku za potrebe sektora Ministarstva mikro, malih i srednjih poduzeća,
 • Obrazovanje 45 osoba u prekograničnom području o poslovnim kompetencijama,
 • Deset tvrtki i deset osoba sudjelovat će u programu mentorstva,
 • Deset tvrtki i pet istraživačkih institucija sudjelovat će u programu pametne suradnje.

Ciljne skupine:

Izvozno orijentirana mala i srednja poduzeća, nezaposleni mladi ljudi, ustanove za podršku poslovanju i istraživačke institucije, lokalne samouprave.

Prekogranična vrijednost projekta je zajedničko dijeljenje pristupa kompetencijama među svim malim i srednjim poduzećima na području projekta, korištenjem webinara, transnacionalnih mreža svih dionika te suradnja s akademskom zajednicom, čime se stvara povoljnije poslovno okruženje.

Obavijest o događaju:

Početkom prosinca održan je peti sastanak projektnih partnera i upravnog odbora projekta FED CCNET, a zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 sastanak je održan putem video poziva. Voditeljica projekta Tajana Brajković podnijela je izvješće upravnom odboru o provedenim aktivnostima te planiranim aktivnostima u nadolazećem periodu i da do sada nije bilo odstupanja od plana provedbe projekta. Članovi upravnog odbora zadovoljni su dosadašnjom provedbom projekta.

Obuka upravljanje izvozom:

U sklopu Projekta prekogranične suradnje FED CCNET u Gradu Iloku započela je obuka pod nazivom ,”Upravljanje izvozom”.

Trening program Upravljanje izvozom namijenjen je svim osobama koje se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja izvozom, specijalistima u području izvoza koji žele proširiti svoje postojeće znanje i steći novo, poduzetnicima početnicima te svim nezaposlenima ili zaposlenim zainteresiranim osobama.

Obuka se održava u Kuriji Brnjaković u Iloku, na adresi Trg Svetog Ivana Kapistrana 5, a trajat će u periodu od prosinca do ožujka 2021. godine. Obuka je besplatna za sve polaznike, a obuku provodi predavač Marijan Kuprešak, univ.spec.oec., iz tvrtke LABOS M.K. d.o.o. te će svaki polaznik dobiti potvrdu o završetku obuke s navedenim kompetencijama koje je stekao.

Projekt prekogranične suradnje FED CCNET provodi Općina Lovas kao vodeći partner. Projektni partneri su Općina Bač i Grad Ilok.

Polaznici edukacije Upravljanje izvozom
Pozdrav voditeljice projekta Marije Dobošević
Pozdrav voditeljice projekta Tajane Brajković

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“, održane u sklopu projekta prekogranične suradnje FED CCNET, u ut

 

orak, 30. ožujka, na waterbusu Bajaderi, svečano su dodijeljeni cerifikati o uspješnom završetku edukacije.

Polaznici su kroz ovu edukaciju stekli kompetencije samostalnog financijskog planiranja troškova izvoza, samostalnog sastavljanja marketing plana, samostalnog praćenje izvršenja marketing plana, korištenja metoda financiranja izvoza iz različitih vrsta resursa,  samostalnog budžetiranja i planiranja marketinških troškova vezano za izvoz.

Certifikate je polaznicima uručila gradonačelnica Iloka Marina Budimir čestitavši svima i uz želju i nadu da će svi oni stečenim kompetencijama kroz gradske programe pomoći gospodarstvenicima i poljoprivrednicima razvijati svoja mala poduzeća i OPGe.

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Dodjela certifikata polaznicima edukacije „Upravljanje izvozom“

Trening program “Specijalizirani softveri”:

U sklopu projekta FED CCNET, imate priliku na sveobuhvatan trening program „Specijalizirani softveri“.

Obuka će trajati ukupno 120 sati u periodu od veljače do travnja 2021. i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te će obuhvatiti sve bitne informacije i praktične vježbe za dizajn proizvoda, izradu prototipa na 3d printeru i printanje na ploteru.

Trening program održavati će se u Kuriji Brnjaković u Iloku s potrebnom opremom, na adresi Trg Svetog Ivana Kapistrana 5.

Početak obuke planiran je krajem veljače 2021. godine.

Kome je namijenjena obuka?

Trening program „Specijalizirani softveri“ namijenjen je svim osobama koje se žele upoznati sa softverima za dizajniranje proizvoda, izradu prototipa na 3D printeru i printanje na ploteru, s rukovanjem opremom i softverima, dizajniranjem proizvoda, izradom prototipa na 3D printeru i printanjem na ploteru, svima koji žele proširiti svoje postojeće znanje i steći novo, poduzetnicima početnicima te svim nezaposlenima ili zaposlenim zainteresiranim osobama.

Kakva znanja ćete steći?

Usvojiti ćete osnovna znanja samostalnog dizajniranje proizvoda, samostalne izrade prototipa, samostalnog printanja na ploteru kao i teorijska i praktična znanja za rukovanje opremom i softverima.

Kako se prijaviti?

Obuka je besplatna za sve polaznike, a broj mjesta je ograničen na 15. Rok za prijavu je 20. veljače 2021.

Projekt prekogranične suradnje FED CCNET – “Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks” u prijevodu “Poticanje prekograničnog poslovnog okruženja kroz razvoj poslovnih centara za kompetentnost i mreža” provodi Općina Lovas kao vodeći partner. Projektni partneri su Općina Bač i Grad Ilok.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije, iz programa prekogranične suradnje Interreg – IPA CBC Croatia – Serbia 2014. – 2020.

Trajanje projekta je 24 mjeseca. Vrijednost projekta je 721.658,41 eura.

Za više informacija posjetite https://lovas.hr/fedccnet/.

Prijavni obrazac potrebno je ispuniti i poslati na: fed.ccnet@ilok.hr. Kontakt osoba je Marija Dobošević.

Preuzmite obrazac za prijavu:

Uvodno predavanje programa “Specijalizirani softveri”

U utorak, 2. ožujka 2021. u gradskoj vijećnici Grada Iloka održano je uvodno predavanje edukacije Specijalizirani softveri u sklopu prekograničnog projekta FED CCNET. Edukaciju, koja će se održavati dva do tri puta tjedno, a trajat će do sredine travnja, vodi Danijel Pobi, magistar inženjer računalstva iz Vinkovaca.

Prijavljeno je sedamnaest polaznika koji će kroz edukaciju steći kompetencije samostalnog dizajniranje proizvoda, izrade prototipa na 3D printeru, printanja na ploteru te rukovanja opremom i softverima. Edukacija će se održavati dva do tri puta tjedno, a trajat će do sredine travnja.

Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje

Općina Lovas, kao vodeći partner u suradnji sa projektnim partnerima Općinom Bač i Gradom Ilokom uspostavlja Mrežu kao jednu od aktivnost na projektu FED CCNET – Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks.

Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje naglašava potrebu za komunikacijom i suradnjom svih relevantnih dionika kao što su mala i srednja poduzeća, komore, lokalne vlasti, obrazovne i istraživačke institucije koje imaju želju i interes da zajedničkim radom (izvan granica svoje države) rade na kreiranju pametnog i održivog gospodarskog razvoja programskog područja.

Program pametne suradnje je aktivnost koja ima za cilj jačanje suradnje između malih i srednjih poduzeća i visokih učilišta i istraživačkih institucija.

Poziv za pristup prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje stalno je otvoren.

Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.

Preuzmite dokumente javnog poziva:

Održan sastanak partnera, upravljačkog tijela  i zajedničkog tajništva projekta FED CCNET

Sastanak projektnih partnera, UPRAVLJAČKOG TIJELA I ZAJEDNIČKOG TAJNIŠTVA PROJEKTA FED CCNET

Sastanak projektnih partnera, UPRAVLJAČKOG TIJELA I ZAJEDNIČKOG TAJNIŠTVA PROJEKTA FED CCNET

Dana 7. svibnja 2021. godine video pozivom održan je sastanak partnera, Upravljačkog tijela i Zajedničkog tajništva prekograničnog projekta FED CCNET. Na sastanku se govorilo o provedenim aktivnostima na Projektu kako bi Upravljačko tijelo bilo u tijeku s njegovim napretkom. Većina aktivnosti uspješno je provedena te se očekuje uspješan završetak projekta.

 

 

 

 

Polaznicima obuke specijalizirani softveri podijeljeni certifikati

U sklopu Projekta prekogranične suradnje FED CCNET u Gradu Iloku održana je obuka pod nazivom ,,Specijalizirani softveri”. Projekt prekogranične suradnje FED CCNET provodi Općina Lovas, kao vodeći partner, uz projektne partnere Opštinu Bač i Grad Ilok.

Kroz obuku, petnaest polaznika steklo je kompetencije samostalnog dizajniranja proizvoda, samostalne izrade prototipa, samostalnog printanja na ploteru, teorijskih i praktičnih znanja za rukovanje opremom i softverima.

Obuka je bila besplatna za sve polaznike, a predavao je Danijel Pobi, mag. ing. comp. koji će i dalje svojim znanjem i potporom surađivati s njima, kao i s Centrom kompetencija Ilok.

Jučer, 11. svibnja 2021. godine, na Principovcu, polaznicima su svečano podijeljeni certifikati za uspješno završenu obuku. Na podjeli certifikata bili su i projektni partneri iz Bača, s predsjednikom Opštine Bač Stevom Pavićem i voditeljicom Odjela za budžet i financije Opštine Bač Annom Guteša, kao i vodeći patrneri iz Lovasa te Mladen Markešić, ravnatelj razvojne agencije TINTL, koji je i pripremio projekt FED CCNET.

Radovi na rekonstrukciji zgrade aneksa gradske uprave za Centar kompetencija

Radovi na rekonstrukciji zgrade aneksa gradske uprave za Centar kompetencija, u vrijednosti od 1.045.138,86 kuna, započeli su 1. travnja 2021., a završetak krajem lipnja. Izvođač radova je Planum-građenje d.o.o. Iako je vrijeme posljednjih dana malo lošije, radovi dobro napreduju i biti će završeni u roku.

Prvobitno stanje 30.03.2021.

Početak radova 31.03.2021.

Stanje 04.04.2021.

Stanje 15.04.2021.

Stanje 13.05.2021.

Bilten:

U sklopu projekta FED CCNET, tiskana su tri Biltena koji donose informacije o prekograničnom projektu FED CCNET te o aktivnostima projekta i događanjima te sudionicima u projektu.

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Comments are closed.