INER – Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije

INER – Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije

INER – Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije

O projektu:

Nositelj projekta INER – Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije je Grad Ilok koji je odgovoran za sveobuhvatnu koordinaciju svih partnera u projektu, implementaciju i financijski menadžment projekta. Partneri koji sudjeluju na projektu i koji doprinose njegovoj implementaciji su: Grad Ilok i EU Centar iz Hrvatske, LIR Evolucija i Opština Laktaši iz Bosne i Hercegovine te Prijestonica Cetinje i Agencija za lokalnu demokratiju iz Crne Gore.

Glavni cilj projekta je promocija korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i inteligentne uporabe energije (energetski menadžment) u Programskom preko-graničnom području kroz jačanje znanja, povećanje svijesti, edukaciju i implementaciju demonstracija na javnim objektima.

Projektom se planira izraditi tipologija zgrada u ciljanim općinama, izraditi scenariji unapređenja energetske učinkovitosti, provesti energetski pregledi javnih objekata, organizirati treninzi iz područja energetskog menadžmenta i ostvariti demonstracije za unapređenje energetske učinkovitosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u svakoj od ciljanih općina.

Očekivani rezultati projekta su:

 • 6 demonstracija mjera energetske učinkovitosti (EE) i obnovljivih izvora energije (RES)
 • 6 izrađenih tipologija lokalnih zgrada s preporučenim mjerama energetske učinkovitosti
 • 12 scenarija za poboljšanje energetske učinkovitosti
 • 30 energetskih pregleda javnih zgrada
 • 6 treninga energetskog menadžmenta
 • 6 treninga softvera energetskog menadžmenta
 • 6 treninga profitabilnosti mjera energetske učinkovitosti
 • nabava 6 softvera za energetski menadžment
 • 6 treninga praktičnih mjera
 • 3 analize izvora financiranja
 • promotivne kampanje
 • 1 projektni video
 • 6 promotivnih događanja i
 • 3 prekogranične konferencije.

Glavni očekivani ishodi za Grad Ilok su povećan kapacitet obnovljive energije kroz demonstracije usmjerene na realizaciju dvije solarne elektrane za proizvodnju električne energije, smanjeni troškovi energije, povećana kvaliteta usluge zbog poboljšanje javne rasvjete, smanjena emisija CO2, razvijena tipologija zgrada i provedeni energetski pregledi javnih zgrada.

Projekt se provodi u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020., prioritetna os 2: Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta: 1.154.867,72 €, od čega se na Grad Ilok odnosi 198.302,18 €

EU sufinanciranje projekta (85%): 981.637, 54 €, od čega se na Grad Ilok odnosi 168.556.85 €

Trajanje projekta: 30 mjeseci od 01.07.2020 do 31.12.2022.

Sunčane elektrane – INER

Podjela energetskih certifikata

Postavljene sunčane elektrane

INER – Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije

INER – Inteligentni energetski menadžment i promocija obnovljivih izvora energije

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Iloka

Comments are closed.