Izjava o pristupačnosti

Pristupačnost mrežnog sjedišta

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice Grada Iloka

Kao tijelo javnog sektora, Grad Ilok je obvezan osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23.09.2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na web stranicu Grada Iloka:  https://www.ilok.hr/ .

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.ilok.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je veći dio zahtjeva europske norme EN 301 549 VI.1.2. (2015-04),  uz slijedeće iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

 1. Neusklađenosti sa Zakonom
  • Nema opcija pristupačnosti za slijepe osobe.
  • Nema opcija pristupačnosti za slabovidne osobe.
  • Nema opcija pristupačnosti za osobe sa oštećenjem sluha.
  • Na mrežnom mjestu objavljen je veliki broj dokumenata u PDF formatu. Često su u pitanju skenirani PDF dokumenti kod kojih je otežana mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama. Većina novih objava na mrežnom mjestu postoje u strojno čitljivom obliku kao i u skeniranom pdf formatu.
  • Neki medijski zapisi (slike), nemaju opise.
 2. Nerazmjerno opterećenje
  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom 1) Grad Ilok se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
 3. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
  • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Grad Ilok kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Redizajnom mrežnog mjesta Grad Ilok je podigao razinu pristupačnosti sadržaja. Na stranicama postoje alati za pomoć pri išćitavanju sadržaja promjenom kontrasta, veličine slova, isticanja poveznica, čitljivih fontova. Za opcije pristupačnosti za slijepe i slabovidne osobe potrebno je veliko ulaganje za koje institucija nema omogućena sredstva, te se poziva na članak 8. Zakona zbog nerazmjernog optererćenja. Objava novih sadržaja na stranicama maksimalno prati preporuke Zakona o pristupačnosti. S vremenom će postojeći sadržaj koji nije usklađen (na primjer slike/medijski zapisi koji nemaju opise) biti usklađen.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je pripremljena dana 16.07.2021. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine.

Za pripremu ove Izjave je korištena metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti je provedeno putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/ te su uočena odstupanja u području kontrasta, no obzirom kako su na mrežnom mjestu postavljeni alati za pristupačnost (One Click Accessibility), oni rješavaju navedena odstupanja

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Osobno računalo, tablet, mobilni uređaj, MS Win10, Debian Linux, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost službene mrežne stranice Grada Iloka korisnici mogu uputiti u Grad Ilok na kontakt:

 • e-poštom: grad.ilok@ilok.hr ,
 • telefonom: 032/592-950,
 • poštom: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13 7, 32.236 Ilok.

Grad Ilok je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijesti o naknadnom roku u kojem će se odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

Comments are closed.