Izvještaji gradonačelnice

Izvještaji gradonačelnice

2022.

  • Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

                Polugodišnje izvješće gradonačelnice 1.-6.2022.

 

2021.

  • Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine                                                                                                                                  Izvješće gradonačelnice 7.-12.2021.
  • Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
    Izvješće gradonačelnice od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

2020.

  • Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
    Izvješće gradonačelnice od 1.7. do 31.12.2020
  • Temeljem članka. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13., 4/18., 9/19.), Gradonačenica Grada Iloka dostavlja Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020: Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Preuzmite dokument: Polugodišnje Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice

2019.

2018.

2017.

2013.-2017.

Comments are closed.