Javna nabava Grada Iloka

Financijski izvještaji

PODACI O NARUČITELJU

  • Grad Ilok
  • Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok
  • +385 (0)32/592-950
  • +385 (0)32/592-950
  • grad.ilok@ilok.hr
  • 83038408398
  • HR7724120091815400002
  • http://www.ilok.hr

KONTAKT OSOBA


SUKOB INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.


PLAN NABAVE

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE

JAVNA NABAVA U TIJEKU

  • Natječaj za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

Grad Ilok objavio je Javni, opći, I. Stupnja složenosti u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju natječaj za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje spomen-parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku. Tekst natječaja, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći u Elektronskom oglasniku javne nabave kao i na službenim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (http://www.gfos.unios.hr/natjecaj-za-idejno-urbanisticko-krajobrazno-likovno-rjesenje-spomen-parka-zrtvama-stradalim-u-domovinskom-ratu-u-iloku). Pozivamo sve zainteresirane da podnesu svoje prijave.

Odgovore na pitanja natjecatelja možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Obavijest natjecateljima vezano za dostavu natječajnih radova

Rezultati Natječaja za idejno urbanističko-krajobrazno-likovno rješenje Spomen parka žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Iloku

TEHNIČKE KONZULTACIJE

  • Još nema unosa tehničkih konzultacija

Temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Comments are closed.