Mjesni odbori

Vijeće mjesnog odbora Ilok

 • konstituirano je 10. prosinca 2019. god. sa izabranom predsjednicom Dubravkom Tomšik

Vijeće mjesnog odbora Bapska

 • konstituirano je 11. prosinca 2019. god. sa izabranim predsjednikom Franjom Kolakom

Vijeće mjesnog odbora Šarengrad

 • konstituirano je 10. prosinca 2019. god. sa izabranim predsjednikom Perom Ćorićem

Vijeće mjesnog odbora Mohovo

 • konstituirano je 11. prosinca 2019. god. sa izabranim predsjednikom Antunom Biluškovićem

Uloga tijela:

Svrha i zadatak Mjesnih odbora je da se brinu o podizanju kvalitete življenja na svom području, a posebno o:

 • uređenju područja mjesnog odbora,
 • poboljšanje kvalitete stanovanja i življenja,
 • obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,
 • osiguravanju potreba mještana u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju,
 • zaštiti okoliša,
 • socijalnoj skrbi,
 • osiguranje potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu.

Comments are closed.