Nova znanja i nove mogućnosti za žene u srijemu

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

 • Naziv projekta: Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu
 • Okvir: EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • Nositelj projekta: Grad Ilok
 • Partneri: Općina Tompojevci, Općina Tovarnik, Općina Stari Jankovci
 • Područje: Zapošljavanje
 • Ukupna vrijednost projekta: 660.645,00 kn
 • Sufinanciranje: 100%
  • 85% temeljem OP ULJP iz sredstava ESF
  • 15% nacionalno sufinanciranje iz Državnog proračuna RH
 • Vrijeme provedbe: 26.03.2019. godine do 20.05.2020. godine
 • Voditeljica projekta / kontakt osoba za više informacija: Marijeta Jurina
 • Brošura projekta: Nova znanja i mogućnosti za žene u Srijemu

Sažetak:

Projekt „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“ financira EU iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta iznosi 660.645,00 kn odnosno 100% ukupnih prihvatljivih troškova (85% sredstava sufinancira se temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je 15% osigurano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske), a temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III. Projekt je usmjeren na smanjenje nezaposlenosti žena u Srijemu kroz povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih i radno neaktivnih žena mlađih od 29 i starijih od 45 godina, žena s nižim kvalifikacijama te socijalno ugroženih žena. Navedeni cilj će se realizirati provedbom specifičnih edukacijskih programa namijenjenih povećanju radne konkurentnosti nezaposlenih žena osiguravajući im nova znanja i vještine, te pružajući im podršku za aktivaciju i ulazak u svijet rada.

Cilj projekta:

Povećati radnu konkurentnost nezaposlenih žena u Srijemu osiguravajući im nova znanja i vještine potrebne za aktivno uključivanje na tržište rada te bolju podršku kroz mentoriranje i savjetovanje.

Korisnici projekta:

 • – Dugotrajno nezaposlene žene
  • mlade žene do 29 godina starosti nezaposlene iznad 6 mjeseci
  • žene starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci
 • – Radno neaktivne žene
  • mlade žene do 29 godinastarosti (bez obzira na vrijeme nezaposlenosti)
  • žene starije od 45 godina (bez obzira na vrijeme nezaposlenosti)
 • – Žene s nižim kvalifikacijama i socijalno ugrožene žene

Glavne projektne aktivnosti:

 • – Ugovaranje stručnjaka i provedba radionica motivacije
 • – Ugovoranje i provedba programa edukacija – Edukacija „Proizvodnja u plasteniku“, Edukacija „Uzgajivač i prerađivač ljekovitog i začinskog bilja“, Edukacija „Proizvodnja i prerada voća“
 • – Ugovaranje stručnjaka i provedba radionica za razvoj poduzetničkih vještina
 • – Ugovaranje i provedba mentorstva u plasteničkoj proizvodnji, proizvodnji i preradi voća, te uzgoju i preradi ljekovitog i začinskog bilja
 • – Realizacija aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta

Projektne aktivnosti rezultirati će podignutom razinom profesionalnih i stručnih znanja i vještina potrebnih za ulazak na tržište rada te emocionalnom osnaženosti korisnika u vidu samosvijesti i samopoštovanja. Nastavno, očekuje se i podignuta razina socijalne uključenosti i zapošljivosti korisnika kao i njihove vidljivosti kao potencijalnih radnika posebice kroz provedbu praktičnog rada putem mentorstva.

Provedba projektnih aktivnosti

Programi osposobljavanja i dodatno mentoriranje

Projektom je osigurano pohađanje triju vrsta programa osposobljavanja verificiranih od strane Ministarstva, a koji su slijedeći: „Program osposobljavanja za uzgajivača/icu povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima“, „Program osposobljavanja za proizvođača/icu i prerađivača/icu aromatičnog i začinskog bilja, te „Program osposobljavanja za uzgajivača/icu voća“. Ukupno 16 nezaposlenih žena je redovito pohađalo navedene programe osposobljavanja, te će im biti izdana „Uvjerenja o osposobljavanju“ s mogućnošću upisa u e – radnu knjižicu.

Putem programa osposobljavanja osigurano im je stjecanje kako teorijskog, tako i praktičnog znanja. Osim pohađanja programa osposobljavanja, projektom je osigurano i dodatno mentoriranje u područjima proizvodnje/uzgoja u zatvorenim prostorima/plastenicima, uzgoja i prerade ljekovitog i začinskog/aromatičnog bilja, te u području proizvodnje i prerade voća. Dodatnim satima mentorstva, u trajanju od 72 sata za svako od navedenih područja, polaznicama se omogućilo da teorijsko i praktično znanje, stečeno kroz programe osposobljavanja, usavrše.

Mentorstvo u proizvodnji i preradi voća je polaznicama omogućilo i stjecanje znanja u preradi voća, te su se upoznale s linijom za proizvodnju voćnih sokova, tehnološkim postupcima proizvodnje bistrog soka od jabuke, upotrebom enzima za bistrenje, načinu bistrenja i skladištenja te prikladnom ambalažom. Također su aktivno sudjelovale u svim fazama procesa proizvodnje i ostalih prerađevina (npr. pečeni ča, marmelada od jabuka, marmelada od batata, domaći kečap, liker od vina s višnjama), te pakiranja i skladištenja.

Tijekom provedbe mentoriranja svakoj od polaznica se pristupilo individualno s ciljem što kvalitetnijeg prijenosa znanja i vještina.

 • Programi osposobljavanja
 • Mentoriranje

Radionica motivacije

Provedena radionica motivacije bila je namjenjena nezaposlenim osobama s ciljem osvješćivanja individualnih sposobnosti polaznika koje su potrebne na tržištu rada, a s naglaskom na stjecanje samopouzdanja, usredotočenost, strpljenje, motivaciju, smjer motiviranja, prepoznavanja ega kao prepreke u poslu te osvješćivanje vlastitih vještina. Savjetovanje i motiviranje nezaposlenih osoba, osobito onih dugotrajno nezaposlenih, prepoznato je kao vrlo bitno, a radi pružanja pomoći u njihovoj aktivaciji na tržištu rada, te što boljem usvajanju vještina predstavljanja budućem poslodavcu, jer im se na takav način lakše otvara put prema tržištu rada.

Za sudionike radionice bio je osiguran i lagani ručak s osvježenjem, a provodila se kroz tri dana (od 27.11. – 29.11), u prostorijama Srednje škole Ilok.

 • Radionica motivacije – 27.11.2019. godine
 • Radionica motivacije – 28.11.2019. godine
 • Radionica motivacije – 29.11.2019. godine

Informativna predavanja

Kroz projekt “Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu” na području mini regije TINTL provedeno je ukupno 5 informativnih predavanja (2 na području Grada Iloka, te po jedno informativno predavanje u Općini Stari Jankovci, Općini Tompojevci i Općini Tovarnik) tijekom mjeseca listopada.

Sudionike se informiralo o projektu i projektnim aktivnostima koje im omogućuju besplatno educiranje, stjecanje novih znanja i vještina, kao i osnaživanje i povećanje konkurentnosti na tržištu rada. Na informativnim predavanjima su zainteresirani sudionici ispunili i prijavnice za sudjelovanje u projektu.

 • Grad Ilok (informativna predavanja 04.10.2019. i 31.10.2019.)
 • Općina Stari Jankovci (informativno predavanje 11.10.2019.)
 • Općina Tompojevci (informativno predavanje 16.10.2019.)
 • Općina Tovarnik (informativno predavanje 18.10.2019.)

Okrugli stol

U sklopu projekta Grad Ilok je, u suradnji s partnerima, organizirao okrugli stol na temu ‘Edukacijom do smanjenja nezaposlenosti’ koji se održao 20.09.2019. godine u prostorijama Kurije Brnjaković.

Okrugli stol je bio namijenjen projektnim partnerima, predstavnicima lokalnih vlasti, predstavnicima udruga i ustanova s područja JLS mini regije TINTL (Grad Ilok, Općina Tovarnik, Općina Tompojevci, Općina Stari Jankovci, Općina Lovas), te potencijalnim poslodavcima.

Cilj održavanja okruglog stola bio je stvaranje suradnje, ukazivanje na probleme nezaposlenih žena, te pronalazak načina poticanja na njihovo sudjelovanje u projektnim aktivnostima.

 • Okrugli stol 20.09.2019.

Sastanci

Početni/uvodni sastanak – kick off sastanak 29.05.2019.

Dana 29. svibnja 2019. godine, u Tovarniku, održan je početni/uvodni sastanak projekta s ciljem upoznavanja projektnih partnera s elementima projekta i projektnim aktivnostima, upoznavanja s njihovih ulogama i predstojećoj suradnji, te s ciljem definiranja smjernica i planiranja provedbe projekta.

 • Početni/uvodni sastanak

Sastanak o napretku projekta 04.09.2019.

Dana 4. rujna 2019. godine održan je sastanak o napretku projekta kojemu su nazočili predstavnici partnera projekta. Nakon kratkog uvoda i pregleda bitnih elemenata projekta, voditeljica projekta je nazočne detaljno izvjestila o provedenim aktivnostima kao i aktivnostima koje je potrebno provesti u narednom periodu. Osobiti naglasak je stavljen na provedbu aktivnosti koje se odnose na organizaciju i održavanje okruglog stola kao i održavanje informativnih predavanja, a na koja će biti pozvani svi oni koji bi htjeli saznati više informacija o projektnim aktivnostima i načinu na koji mogu postati sudionikom u provedbi istih.

 • Sastanak o napretku projekta

Sastanak o napretku projekta 04.11.2019.

Sastanak je održan s ciljem upoznavanja projektnih partnera i drugih sudionika o napretku projekta i realiziranim projektnim aktivnostima, a s ciljem rasprave, te daljnjih dogovora oko provedbe projektnih aktivnosti, a osobito onih koje se odnose na organizaciju i održavanje radionica motivacije i provedbu programa osposobljavanja. Naglasak je bio stavljen na osiguranje ciljne skupine i realizaciju projektnih aktivnosti shodno iskazanom interesu i odazivu polaznika na projektnim aktivnostima.

 • Sastanak o napretku projekta

Sastanak Upravnog odbora 04.11.2019

Na sastanku su članovi Upravnog odbora donijeli odluke vezane za daljnju realizaciju projektnih aktivnosti, a za koje je potrebno osigurati ciljnu skupinu projekta.

 • Sastanak Upravnog odbora

Sastanak o napretku projekta 18.05.2020

Dana 18.05.2020. godine održan je sastanak o napretku projekta kojemu su nazočili predstavnici partnera projekta. Na sastanku su projektnim partnerima i drugim prisutnim sudionicima predočene realizirane projektne aktivnosti, kao i cilj projekta s realiziranim pokazateljima.

Provedene projektne aktivnosti jesu održana informativna predavanja, radionica motivacije, program osposobljavanja i usluga mentorstva u proizvodnji u plasteniku, program osposobljavanja i usluga mentorstva u uzgoju i preradi ljekovitog i začinskog/aromatičnog bilja, te program osposobljavanja i usluga mentorstva u proizvodnji/uzgoju i preradi voća.

U provedenim projektim aktivnostima je sudjelovalo ukupno 53 nezaposlene osobe od kojih je 16 završilo programe osposobljavanja te im je izdano „Uvjerenje o osposobljavanju“ temeljem kojega će stečenu naobrazbu moći upisati u e – radnu knjižicu.

 • Sastanak Upravnog odbora

Rezultati projekta

Cilj projekta je definiran kao povećanje radne konkurentnosti nezaposlenih žena u Srijemu osiguravajući im nova znanja i vještine potrebne za aktivno uključivanje na tržište rada te bolju podršku kroz mentoriranje i savjetovanje.

Sudionici u projektu su sudjelovali u slijedećim projektnim aktivnostima, te na isti način sudjelovali u realizaciji definiranog cilja projekta:

 • Informativna predavanja
 • Radionica motivacije
 • Programi osposobljavanja:
  • za uzgajivača povrća, voća i cvijeća i zatvorenim prostorima
  • za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja
  • za uzgajivača voća
 • Mentorstvo:
  • u proizvodnji u plasteniku
  • u uzgoju i preradi ljekovitog i začinskog bilja
  • u uzgoju i preradi voća

U projektnoj aktivnosti „Informativna predavanja“ sudjelovala je ukupno 31 osoba/sudionik projekta, dok je „Radionicu motivacije“ pohađalo ukupno 35 osoba/sudionika projekta.

S pohađanjem verificiranih programa osposobljavanja krenulo je ukupno 18 osoba/sudionika projekta od kojih je njih 16 završilo odabrani program osposobljavanja i dobilo uvjerenje o završenom programu osposobljavanja (3 osobe za uzgajivača/icu voća, 7 osoba za proizvođača/icu i prerađivača/icu ljekovitog i začinskog/aromatičnog bilja, te 6 osoba za proizvođača/icu povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima).

Uslugu mentoriranja (individualno savjetovanje i informiranje) je koristilo ukupno 3 osobe u uzgoju i preradi voća, 6 osoba u uzgoju povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima (proizvodnji u plasteniku), te 7 osoba u proizvodnji i preradi ljekovitog i začinskog/aromatičnog bilja.

Ukupan broj nezaposlenih osoba koje su sudjelovale u projektnim aktivnostima iznosi 53 (od čega je 51 žena).

Ostale provedene aktivnosti u projektu su slijedeće:

 • izrađen i podijeljen promotivni materijal s ciljem informiranja i promocije projekta u javnosti
 • održan „Okrugli stol“ s ciljem identificiranja ciljne skupine projekta i njenih karakteristika i ostvarenja suradnje
 • osigurani troškovi osvježenja (pića i hrane) za provedbu pojedinih aktivnosti
 • isplaćeni troškovi prijevoza sudionicama projektnih aktivnosti – za sudjelovanje na radionici motivacije, za potrebe i tijekom pohađanja programa osposobljavanja i usluge mentorstva
 • projekt je medijski popraćen, te je javnost tijekom provedbe projekta kontinuirano obavještavana o tijeku provedbe i/ili o provedenim projektnim aktivnostima
 • održani sastanci projektnih partnera i upravnog odbora (1 kick off sastanak, 3 sastanka o napretku projekta, 1 sastanak Upravnog odbora)
 • zaposlena jedna osoba – voditelj projekta, te su izrađena sva potrebna izvješća

Sudionicima se sudjelovanjem u projektu otvorila mogućnost korištenja koristi i izvan opsega projekta. Navedeno se odnosi na nemjerljive koristi koje su sudionici stekli, a iste su povećanje motivacije i samopouzdanja, te veća osviještenost individualnih sposobnosti i vještina.

Za dio sudionika koji su stekli i dodatnu formalnu kvalifikaciju koristi su i daleko veće, a s obzirom da su stekli konkretna znanja za pojedino zanimanje (kako teorijska, tako i praktična znanja), a koja će im svakako pomoći u pronalasku zaposlenja.

Također, očekuje se da će se, radi stečenih novih znanja i vještina, te osnaženog samopouzdanja, pojedine sudionice odvažiti i na samo – zaposlenje i tako pridonijeti razvoju ovoga kraja koji ima ogromne, ali nedovoljno iskorištene, poljoprivredne potencijale, te na taj način poboljšati i svoju egzistenciju.

S obzirom na područja u kojima su sudionice stekle dodatna znanja i vještine, očekuje se razvoj usluga/aktivnosti u istima – u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Iloka.

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Comments are closed.