Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakonski okvir za pristup informacijama

Ustav RH – Pravo na pristup informacijama

Članak 38., stavak 4. “Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.”

Obrasci – pristup informacijama

Način ostvarenja prava na pristup informacijama

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Iloku:

  • Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama može se podnijeti:
  • Usmeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama može se podnijeti:
    • osobno na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok,
    • putem telefona na broj: 032/592-950.

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

Comments are closed.