Projekt “Zaželi – Grad Ilok”

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

 • Okvir: EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb
 • Područje: Zapošljavanje
 • Prijavitelj: Grad Ilok
 • Visina sredstava: 5.594.500,00 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
 • Vrijeme provedbe: 01.12.2017. godine do 31.05.2020. godine
 • Voditeljica: Ivana Ramljak
 • Asistent: Mario Vražić

Dokumenti:

Ostali materijali:

Slike:

Sažetak:

Projekt obuhvaća Grad Ilok s pripadajućim mjestima Šarengrad, Bapska i Mohovo. Zapošljava 42 osobe od kojih 40 žena, radnica za pružanje potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju te uključuje 200 (inicijalno 160) korisnika.

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome projektu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Prijavljuju ga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti ovog projektu su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% troškova).

Projekt se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

„Zaželi- Grad Ilok“ – osposobljavanje za Gerontodomaćice

 • Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
 • Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
 • Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
 • Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
 • Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

Program osposobljavanja je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, te će polaznicama nakon uspješno završetke obuke biti dodijeljeno Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja za Gerontodomaćice.

Ostvareni rezultati projekta „Zaželi-Grad Ilok“, financiranog iz Europske unije, Europskog socijalnog fonda

Grad Ilok je 1.12.2017. godine započeo sa provedbom projekta programa zapošljavanja žena „Zaželi-Grad Ilok“, potpisom Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava između Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao upravljačkog tijela i Grada Iloka kao korisnika. Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 5.594.500,00 kuna i projekt je u cijelosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Provedba projekta je ugovorena na razdoblje od 30 mjeseci te se projekt bliži svome kraju. U proteklom razdoblju ostvareni su vrlo značajni rezultati. Tako je kroz projekt zaposleno 40 teško zapošljivih žena dobne skupine 50+, prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji je ujedno uz Centar za socijalnu skrb partner na projektu. Radnice su zaposlene na razdoblje od 24 mjeseca kako bi pružale pomoć, podršku i potporu za 200 korisnika, osobe su to starije životne dobi u nepovoljnom životnom položaju. U navedenom razdoblju radnice su pružale nesebičnu brigu i pomagale korisnicima oko nabavke potrebnih namirnica, čišćenja životnog prostora te su svojim posjetama pridonosile poboljšanju njihovog socijalno – emotivnog stanja, te su međusobnom komunikacijom pridonosile svladavanju osjećaju usamljenosti, koji se najčešće javlja upravo kod osoba treće životne dobi. Kroz projekt su korisnicima podijeljeni i besplatni mjesečni paketi higijenskih potrepština za osobnu njegu i za čišćenje u vrijednosti do 200 kuna, što je popravilo njihove skromne kućne budžete. Također, u okviru sredstava odobrenih za provedbu projekta radnicama su kupljeni bicikli radi lakšeg i bržeg odlaska do njihovih korisnika. U sklopu projekta su održane javne tribine, provedeni su partnerski sastanci, podijeljeni su promotivni materijali, zaposleni su voditelj projekta i asistent te je također provedeno stručno osposobljavanje žena za zanimanje gerontodomaćice, čiji je program verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dodatno stručno osposobljavanje omogućit će lakše zapošljavanje žena u budućnosti. S obzirom na nepovoljnu demografsku situaciju i sve veći broj starijih osoba bez bližih članova obitelji – koji bi se brinuli o njima, u proteklih 30 mjeseci pokazao se uistinu veliki interes i potreba za provođenjem ovoga i sličnih projekata. Također u ime Grada Iloka zahvaljujemo se Uredu za međunarodnu suradnju TINTL koji je pripremio i prijavio projekt, svim radnicama i korisnicima na dobroj suradnji, asistentima Mariu Vražiću, Ani Palinkaš, Martini Vražić te gospođi Blaženki Gazafi i drugim građanima koji su svojim angažmanom pomogli da se evidentiraju građani u potrebi. Možemo zaključiti kako je projekt „Zaželi- Grad Ilok“ ne samo opravdao svrhu svoga postojanja nego je u velikoj mjeri pridonio kvaliteti života kako radnica tako i korisnika ovoga hvalevrijednog projekta. Napominjemo, kako je Grad Ilok prijavio projektni prijedlog za Poziv „Zaželi-program zapošljavanja žena faza II“ te se nadamo pozitivnom rješenju.

Javna tribina – predstavljanje rezultata projekta „Zaželi-Grad Ilok“

26.5.2020. održana je javna tribina u Muzeju Grada Iloka na kojoj su predstavljeni rezultati projekta “Zaželi-Grad Ilok” i uručena uvjerenja o osposobljavanju za zanimanje gerontodomaćice.

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Comments are closed.