Projekt “Zaželi II”

Projekt “Zaželi – Grad Ilok, faza II” – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.13.0080

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

 • Okvir: EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb
 • Područje: Zapošljavanje, socijalno uključivanje
 • Prijavitelj: Grad Ilok
 • Visina sredstava: 3.665.700,00 kn (85 % sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, a 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)
 • Vrijeme provedbe: 16. srpnja 2020. – 15. siječnja 2022.
 •  
 • Voditeljica: Marina Čalić Polegubić, mag. bibl.
 • Asistent: Stjepan Kovač

Sažetak:

Projekt obuhvaća grad Ilok s pripadajućim mjestima Šarengrad, Bapska i Mohovo. Zapošljava četrdeset dvije osobe, od kojih četrdeset žena, koje će tijekom dvanaest mjeseci, počevši od 1. listopada 2020., pružati potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju te uključuje 296 (inicijalno 240) krajnjih korisnika.

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ pozitivno će utjecati na niz različitih aspekata socio-ekonomskih problema pojedinaca, kao i samih lokalnih zajednica, kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem u projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba. Na ovaj način utječe se na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinosi revitalizaciji ruralnih i teško dostupnih područja.

Projekt provode jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do osamnaest mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od pedeset godina, žene s najviše završenom srednjom školom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome projektu, na području cijele Hrvatske zaposleno je oko 6000 pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, koje brinu o oko 36 000 krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, čime se ujedno pridonosi i njihovom socijalnom uključivanju. Ova operacija ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika projekta, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom, pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 500.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 5.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% troškova).

Projekt se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 586.000.000,00 HRK

Početna konferencija projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena Faza II Grada Iloka“

35 žena uspješno završilo izobrazbu

Od 1. rujna do 4. studenog 2021., 35 žena iz projekta Začeli – faza II, polazilo je izobrazbu za zanimanje uzgajivač/ica povrća, voća i cvijeća u zatvorenim prostorima te su kroz teorijsku i praktičnu nastava, stekle uvjerenje o uspješno završenoj izobrazbi. Izobrazbu je provodilo Učilište Studium iz Vukovara, a održala se u prostoru Srednje škole Ilok. Izobrazba će im biti upisana u radne knjižice što će ženama pomoći lakše pronaći posao na tržištu rada.

Održana Završna konferencija Projekta Zaželi faza II

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije
 

Comments are closed.