Proračunski dokumenti Grada Iloka

Proračunski dokumenti

2021. GODINA

Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2020. godinu

Plan proračuna Grada Iloka za 2021. i projekcije za 2022.,2023. godinu

2020. GODINA

Druge izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2020. godinu

Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2020. godinu

Plan proračuna Grada Iloka za 2020. i projekcija za 2021.,2022. godinu

2019. GODINA

I. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna grada Iloka za 2019. godinu

2018. GODINA

2017. GODINA

Comments are closed.