Proračun Grada Iloka

Proračun

2023 GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2023. i projekcije za 2024.,2025. godinu

1.Sažetak

2.Opći dio prihodi poslovanja

3.Opći dio rashodi poslovanja

4.Opći dio prema funkcijskoj klasfikaciji

5.Opći dio račun financiranja

6.Posebni dio

7.Prihodi i primici po pozicijma

2022 GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2022. i projekcije za 2023.,2024. godinu

Upute za izradu prijedloga proračuna:

2021. GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2021. i projekcije za 2022.,2023. godinu

2020. GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2020. i projekcija za 2021.,2022. godinu

2019. GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2019. i projekcija za 2020.,2021. godinu

Upute za izradu prijedloga proračuna:

2018. GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2018. i projekcija za 2019.,2020. godinu

2017. GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2017.

2016. GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2016 (objavljeno u Službenom vijesniku Vukovarsko-srijemske županije).

2015. GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2016 (objavljeno u Službenom vijesniku Vukovarsko-srijemske županije).

2014. GODINA

Plan proračuna Grada Iloka za 2016 (objavljeno u Službenom vijesniku Vukovarsko-srijemske županije).

 

Comments are closed.