Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku

Europska unija - Zajedno do fondova EU

Europska unija – Zajedno do fondova EU

Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku (KK.06.1.1.13.0005)

 

Projekt Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku (KK.06.1.1.13.0005) provodi Grad Ilok s partnerima (Iločki podrumi d.d., Franjevački samostan i Turistička zajednica Županije Vukovarsko-srijemske) u periodu od 02.09.2016. – 31.12.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 67.177.241,43 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 64.262.087,95 kuna

Bespovratna sredstva: 50.404.742,72 kuna

Intenzitet EU potpore: 78,4362045%

Kratki opis projekta:

Projekt se sastoji od rekonstrukcije četiri komponente: zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće te Franjevačkog samostana.

Zidine su zaštićeno kulturno dobro i obuhvaćaju najveći dio projekta koji okružuju Jezgru. Današnji obrambeni pojas kula, polukula, bastiona i spojnih zidova, samo je dio fortifikacije čiji počeci sežu u XIII st., u XV st. se proširuje prema zapadu obuhvaćajući gotovo cijeli prostor platoa s bivšim podgrađem i završava početkom XVI st. izgradnjom polukružnih bastiona i gradske citadele, s utvrđenim palasom knezova Iločkih. Ispod zatravnjenog zemljanog nasipa ravnog tvrđavskog platoa kriju se arheološki ostaci još dviju gotičkih crkava, džamije i turbeta, a buduća sustavna arheološka istraživanja vjerojatno će otkriti ostatke većeg broja zasad nepoznatih srednjovjekovnih građevina. Sačuvani su ostaci turskog hamama interpoliranog u jednu četvrtastu kulu i dobro očuvano turbe između hamama i ostataka džamije. Ukupna dužina sačuvanog obrambenog zida iznosi preko 1200 m s četiri četvrtaste kule, šest okruglih polukula i jednim kružnim bastionom. Kroz ovaj projekt rekonstruirati će se dijelovi: od istočnog ulaza u grad do kuće B, Kula 3, od kule do kurije Brnjaković, od kule 5 do kule 7, od kule 7 do kule 8, od Kurije do crkve i Bastion. Rekonstrukcijom zidina povratit će im se izvorni sjaj, a postat će i najznačajnija iločka kulturno turistička atrakcija temeljena na održivom upravljanju i kvalitetnoj ponudi.

Zgrada Žitnice zaštićeno je kulturno dobro, nalazi se u centru Jezgre te je sama po sebi značajna kulturno-povijesna baština. Prvenstvena namjena objekta bit će u svrhu razvoja kulturnog turizma kroz pružanje usluga prezentacijske dvorane, info centra i smještaja posjetiteljima Zidina, Franjevačkog samostana, Gradskog muzeja i ostalim turistima grada i županije. U sklopu objekta bit će stalni galerijski postav posvećen tramincu koji će biti prezentiran kroz povijest, od prvog trsa do danas, kao i brojni drugi kulturni sadržaji. Projektom je predviđena rekonstrukcija unutar postojećih gabarita, opremanje i prenamjena u zgradu ugostiteljsko-turističke svrhe – smještajne jedinice hotelskog tipa (12 jedinica) uz poštivanje svih konzervatorskih uvjeta koji se odnose na očuvanje zatečenog građevnog sklopa zgrade, vanjskog izgleda zgrade, očuvanja konstruktivnih dijelova zgrade te zatečenog broja etaža. Žitnica je gospodarska zgrada bivšeg iločkog vlastelinstva, u kojoj se skladištilo i čuvalo žito. Izgrađena je početkom XIX st. i zadržala izvorni oblik i prostornu strukturu. To je dvokatna građevina pravokutnog tlocrta. Unutrašnjost je podijeljena na tri otvorene etaže sa drvenim stropovima i stupovima i još dvije etaže na tavanu. Uz vlastelinske podrume ona je danas jedini preostali gospodarski objekt vlastelinstva Odescalchi. Zgrada se već duže vrijeme ne koristi te je u lošem stanju. Nedavno je obnovljeno krovište i zamijenjen pokrov kako bi se spriječilo dodatno propadanje. Zgrada Žitnice nalazi se u vlasništvu partnera Iločki podrumi.

Podrumareva kuća, kao dio Jezgre, također predstavlja značajnu kulturno-povijesnu baštinu. Prvenstvena namjena objekta je razvoj kulturnog turizma i to prenamjenom prostorija za stalni galerijski postav posvećen Nikoli Iločkom te povijesnom načinu proizvodnje vina u ovom kraju, poslovnim prostorima i mini smještajnom objektu od dva apartmana. Projektom je predviđena sanacija i adaptacija postojeće zgrade te opremanje uz poštivanje svih konzervatorskih smjernica te rezultata provedenih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja. S obzirom na karakter i očuvanost zgrade potrebno je maksimalno poštivati zatečeno stanje i očuvati sve izvorne elemente zgrade. Pročelja je potrebno obnoviti prema starim fotografijama, zatečenim ostacima i dostupnoj arhivskoj građi kako bi se vratili u izvorno stanje. Nalazi se u vlasništvu partnera Iločki podrumi.

Franjevački samostan je zaštićeno kulturno dobro, a rekonstrukcijom tri krila samostana osigurat će se održavanje nosivih konstrukcija za osiguranje stabilnosti i sigurnosti građevine. Franjevački samostan Sv. Ivana Kapistrana u Iloku je povijesna i kulturna građevina te je važan integrativni dio turističke ponude grada Iloka. Donji dio zapadnog krila samostana predviđen je za posjetitelje samostana gdje će se moći vidjeti galerija kamenih restauriranih ostataka iz srednjovjekovnoga grada koji su izloženi u donjem hodniku zapadnoga dijela. Na katu je predviđena galerija slika sv. Ivana Kapistrana i njegov život u slikama, a drugi dio je predviđen kao dvorana za prezentaciju i susret s gostima, turistima ili hodočasnicima i prezentacija oslika na zidu koji je sačuvan. U sjevernom djelu u prizemlju je blagovaonica i ulazak u kulu gdje je knjižnica, tj. biblioteka samostana. Na katu sjevernoga djela je predviđen muzej umjetnina i muzej sv. Ivana Kapistrana, a na hodniku nastavak galerije slika. U sredini je terasa s pogledom na Dunav i bačku i vojvođansku ravnicu. Crkva će biti stalno otvorena za sve posjetitelje grada Iloka te dvorište s pogledom na samostan. Rekonstrukcija samostana je započela te se ispravljaju neadekvatne nadogradnje i vraća se prvotni oblik s naglascima na srednjovjekovnu konturu cijele Jezgre i njezinih obrambenih zidina. Poseban aspekt je na vanjskoj formi na kojoj je vidljiv stari stil gradnje i povijesni presjek s nadzorom konzervatorskog odjela Vukovaru. U unutrašnjem dijelu samostana sjeverno krilo je predviđeno za franjevački muzej s tematikom sv. Ivana Kapistrana i povijesnim presjekom rasta i razvoja samostana, vjere i kulture. U istočnom dijelu je predviđena galerija slika i povijesnog razvoja samostana i grada s pogledom na Bačku ravnicu i Dunav s franjevačke terase – vidikovca za posjetitelje. U sjevernom prizemlju je smještena franjevačka blagovaonica ( s kamenim portalom i vratima iz 17. st) i u kuli knjižnica (16. – 21. st) koja se isto tako može posjetiti.

Cilj projekta:

Revitalizacija i revalorizacija kulturne baštine kroz rekonstrukciju zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u gradu Iloku.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Porast očekivanog broja posjeta mjestima kulturne i prirodne baštine i znamenitostima koja primaju potporu
  2. Povećanje broja novozaposlenih u turističkom sektoru

Kontakt osobe za više informacija:

Mladen Markešić, MA, struč.spec.oec.

Tel.: +385 (0) 32 524 944

E-mail: mmarkesic@ra-tintl.hr

www.strukturnifondovi.hr

Comments are closed.