Sanacije i zatvaranje odlagališta “Božino brdo”

Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta “Božino brdo”

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Osnovne informacije:

Naziv projekta:

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Božino brdo“ u Iloku (KK.06.3.1.04.0022)

>Kratki opis projekta:

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Božino brdo“ u Iloku provodi se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Svrha projekta je sanacija i zatvaranje neopasnog odlagališta „Božino brdo“ te sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja ovoga odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje.

Provođenjem sanacije i zatvaranjem odlagališta otpada „Božino brdo“ sanirat će se neuređeno odlagalište neopasnog otpada Grada Iloka te će se unaprijediti stanje okoliša na širem području lokacije zahvata, zaštita tla i podzemnih voda, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Planiranom sanacijom trajno će se riješiti pitanje neusklađenog, zatvorenog odlagališta neopasnog otpada „Božino brdo“ čiji će se prostor u cijelosti sanirati na zakonski i okolišno prihvatljiv način dok će se buduće aktivnosti svoditi na provođenje propisnog monitoringa i održavanja odlagališta nakon provedene sanacije.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

  • Regeneracija zemljišta: Ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari)
  • Zatvoreno i sanirano odlagalište otpada

Projektom će se sanirati i urediti površina tijela odlagališta od 12.987 m2 neusklađenog odlagališta otpadom te će se izravno doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam, smanjenju emisije stakleničkih plinova, očuvanju prirodnog okoliša, ispunjenju međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU te održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, kao i unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Ovim projektom postići će se ciljevi zadani Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., i to Tematski cilj 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa „ prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša iodrživost resursa, Investicijski projekti 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve za specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

  • Ukupna vrijednost projekta: 10.095.301,41 kuna
  • EU sufinanciranje projekta: 7.935.514,92 kuna
  • Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (3. srpnja 2019. – 31. ožujka 2021.)

Kontakt osoba za više informacija:

Josip Kovač, zamjenik gradonačelnice Iloka

Telefon: +385 32 592 950

E-mail: josip.kovac@ilok.hr

https://www.strukturnifondovi.hr

Projekti financirani iz Fondova Europske Unije

Comments are closed.