Savjet mladih Grada Iloka

Savjet mladih Grada Iloka

Savjet mladih Grada Iloka savjetodavno je tijelo Grada Iloka koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Iloku.

ČLANOVI (mandat 2020.-2022.)

  1. TEO KUZMAN, predsjednik
  2. FILIP PETRIK, zamjenik predsjednika
  3. MARIJA BOŠNJAK, član
  4. STJEPAN IVANEK, član
  5. ANA VRAŽIĆ, član
  6. Iva Groznica, zamjenik člana
  7. Ivana Petrik, zamjenik člana
  8. Slavo Knezović, zamjenik člana
  9. Andrija Čobanković, zamjenik člana
  10. Martina Vražić, zamjenik člana

Anketa

Dragi mladi, ukoliko imate između 15 i 30 godina i s područja ste Grada Iloka, molimo vas da izdvojite desetak minuta za ispunjavanje ove anonimne ankete. Anketu provodi Savjet mladih Grada Iloka, a cilj joj je ispitati probleme, potrebe i mišljenja mladih s prebivalištem ili boravištem na području Grada Iloka. Pitanja se odnose na vaše opće podatke, podatke o školovanju, zaposlenju te provođenju slobodnoga vremena. Uz to, anketa ispituje i vaše mišljenje o problemima mladih te mogućnosti razvijanja aktivnosti i sadržaja za mlade na području Grada Iloka.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo koje djeluje pri Gradskom vijeću Grada Iloka, a koje može sudjelovati na sjednicama Gradskoga vijeća te raspravljati o pitanjima vezanim uz mlade na području Grada te predlagati Gradskom Vijeću mjere kojima će se unaprijediti status mladih u Gradu. Upravo nam je zato ova anketa važna za daljnji rad.

Vaši će nam odgovori, dakle, pomoći u boljem uviđanju problema s kojima se mladi susreću te vaših potreba te nam pomoći da što ozbiljnije pristupimo poboljšanju kvalitete života mladih na području Grada Iloka. Stoga vas molimo da ispunite ovu anonimnu anketu i unaprijed vam zahvaljujemo na sudjelovanju!

Ispunite anketu

Comments are closed.