Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Ur.br. 375 – 20 Ilok, 6. studenog 2020. Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 374– 20, od 6. studenog 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br…. Nastavite čitati…

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje referenta

KLASA: 112-03/20-01/02 URBROJ: 2196/02-03/1-20-16 Ilok, 22. listopada 2020.godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Oglas za… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje voditelja projekta

KLASA:112-03/20-01/03 URBROJ: 2196/02-03/1-20-13 Ilok, 20. listopada 2020. godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Oglas za… Nastavite čitati…

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce

KLASA: 112-02/20-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-12 Ilok, 22. listopada 2020. godine Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 1 12/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca od 14. rujna 2020. god., objavljenog 23. rujna 2020. u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto voditelj/ica projekta INER

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Voditelj/ica projekta „INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION- INER“ od 17. rujna 2020., koji je objavljen 18. rujna 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto referent za knjigovodstvo EU projekta “Zaželi”

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI od 17. rujna 2020., koji je objavljen 18. rujna 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto referent za knjigovodstvo EU projekta “Zaželi”

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto ASISTENT/ICA PROJEKTA „ZAŽELI“ od 17. rujna 2020., koji je objavljen 18. rujna 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju… Nastavite čitati…

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 301 – 20, od 10. rujna 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i… Nastavite čitati…

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN) Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme… Nastavite čitati…