23. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

  Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:                                                                                … Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda 1. izmjena

KLASA: 406-01/24-03/5 URBROJ: 2196/02-01-24-3 U Iloku,06.02.2024.Godine     POZIV NA DOSTAVU PONUDA 1 izmjena     NABAVA USLUGE – Nabava usluge: praćenja stanja okoliša – monitoring program (ispitivanja i kontrola) za vrijeme sanacije i nakon zatvaranja odlagališta na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Božino Brdo“ u Iloku (za period od četiri kvartala) 1. izmjena JN-poziv      Evidencijski broj nabave: JN –   05/2024                    

OBAVIJEST STUDENTIMA

OBAVIJEST STUDENTIMA Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir donijela je Odluku o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2023./2024. na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Iloka. Potpisivanje ugovora bit će u ponedjeljak 05. veljače 2024. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Iloka. Studenti koji navedenog dana ne stignu potpisati Ugovor o stipendiranju to mogu obaviti svakog radnog dana u zgradi gradske uprave na adresi Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. OBAVIJEST STUDENTIMA (1) ODLUKA 2023-2024… Nastavite čitati…

Javni poziv za edukaciju građana o sustavu civilne zaštite

Logotip Ravnateljstva civilne zaštite

EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆI PODACI O PROGRAMU Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite težišno obuhvaća upoznavanje građana sa opasnostima i rizicima od nastanka velikih nesreća ili katastrofa te sa organizacijom sustava civilne zaštite za provedbu mjera i postupaka zaštite i spašavanja, sa naglaskom na samopomoć i uzajamnu pomoć i druge postupke građana prije i za vrijeme velikih nesreća i katastrofa. CILJ EDUKACIJE Cilj edukacije građana je educirati ih o uzrocima i… Nastavite čitati…

Plan prijma u službu za 2024. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/08, 61/1, 14/18, 112/19“) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2024. GODINU   Članak 1. Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni Odjel Grada… Nastavite čitati…

Odluka o proglašenju sajamskih dana na području grada Iloka za vrijeme održavanje manifestacije „Vinkovo u Iloku 2024. godine“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ broj 2/21, 8/21), a u svezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine RH“ broj: 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23), Gradonačelnica Grada… Nastavite čitati…

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2023./2024.

Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2023./2024. godini KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2196-02-02-23-3, objavljuje   NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2023./2024.   Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: su državljani Republike Hrvatske imaju prebivalište na području Grada Iloka, sa statusom redovitog studenta u Republici… Nastavite čitati…

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK

Na temelju članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19, 114/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 19. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i članka 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21, 8/21) Grad Ilok raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE  GRADSKE… Nastavite čitati…

Akti 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznici niže možete preuzeti akte 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: 1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Mandatne komisije 2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik 3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju izbor i imenovanje 4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Proračun i Financije 5. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije 6. Odluka o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze PP 7. Odluka_o_usvajanju_Procjene_rizika_od_velikih_nesreca… Nastavite čitati…

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 18. prosinca (ponedjeljak) 2023. god. u 19:00 sati              Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok,             Trg Nikole Iločkog 13   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka zapisnik 21. sjednica GV Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu Usvajanje dnevnog reda              DNEVNI… Nastavite čitati…