Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2024. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2024. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka donosi   Odluku o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za… Nastavite čitati…

Javno savjetovanje na nacrt prijedloga Strategija zelene urbane obnove Grada Iloka za razdoblje od 2024. -2033. godine.

Na poveznici niže možete preuzeti Strategiju zelene urbane obnove Grada Iloka za razdoblje od 2024. – 2033. godine  SZUO ILOK_NACRT_JS_travanj 2024 SZUO ILOK_NACRT_JS_travanj 2024 Ilok-obrazac-savjetovanje

Obavijest o novom radnom vremenu sa strankama

ODLUKA O NOVOM RADNO VREMENU S STRANKAMA GRADA ILOKA    Odlukom gradonačelnice Marine Budimir, dr.med. donosi se novo uredovno radno vrijeme sa strankama Grada Iloka: Od ponedjeljka do petka u vremenu od: 10:30h do 12:00h. Molimo stranke da se pridržavaju radnog vremena za primanje stranka!   gradonačelnica Marina Budimir dr. med. 

Poziv na dostavu ponude usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

POZIV NA DOSTAVU PONUDE   PREDMET: Nabava usluge:  Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka evidencijski broj: 23/2024   Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku  Usluga zbrinjavanja napuštenih… Nastavite čitati…

Obavijest o promjeni termina upisa u vojnu evidenciju

Zbog Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor za dan 17. travnja 2024.,upis mladića u vojnu evidenciju, iz nadležnosti Područnog odsjeka za poslove obrane Vukovar provest će se u prostorijama Gradske vijećnice Grada Iloka 11. travnja 2024. godine u periodu od 10:00 do 12:00 sati.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

  Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:                                                                                … Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda 1. izmjena

KLASA: 406-01/24-03/5 URBROJ: 2196/02-01-24-3 U Iloku,06.02.2024.Godine     POZIV NA DOSTAVU PONUDA 1 izmjena     NABAVA USLUGE – Nabava usluge: praćenja stanja okoliša – monitoring program (ispitivanja i kontrola) za vrijeme sanacije i nakon zatvaranja odlagališta na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Božino Brdo“ u Iloku (za period od četiri kvartala) 1. izmjena JN-poziv      Evidencijski broj nabave: JN –   05/2024                    

OBAVIJEST STUDENTIMA

OBAVIJEST STUDENTIMA Gradonačelnica Grada Iloka, Marina Budimir donijela je Odluku o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2023./2024. na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Iloka. Potpisivanje ugovora bit će u ponedjeljak 05. veljače 2024. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Iloka. Studenti koji navedenog dana ne stignu potpisati Ugovor o stipendiranju to mogu obaviti svakog radnog dana u zgradi gradske uprave na adresi Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. OBAVIJEST STUDENTIMA (1) ODLUKA 2023-2024… Nastavite čitati…