15. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/16
URBROJ: 2196/02-02/01-20-1
Ilok, 15. prosinca 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

21. prosinca (ponedjeljak) 2020. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

Ukoliko se vijećnik nalazi u samoizolaciji može se izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 14,00 h 21. prosinca (ponedjeljak) 2020. god. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrdivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrdivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Obrazac glasanja za 15. sjednicu GVGI – dopune

 • Usvajanje izvadka iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – Zapisnik s 14. sjednice
 • Usvajanje dnevnog reda – Dnevni red
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o upravljanju Reciklažnim dvorištem u Iloku

Odluka o upravljanju Reciklažnim dvorištem u Iloku

Prijedlog materijala-Reciklažno dvorište

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Iloka – lektorirani

PRIJEDLOG Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Iloka (003)

Statut MGI – 8-12-2020-LEKTORIRANO

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagatelj: Muzej grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Iloka

Odluka (prijedlog) o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka

PRIJEDLOG Odluke o davanju prethodne suglasnosti na IZMJENU I DOP Statuta Muzeja grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Iloka

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagatelj: Muzej grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Iloka

Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Maje Barić za ravnateljicu Muzeja grada Iloka

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja grada iloka

Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Iloka

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagalelj: Muzej grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Ilok

Statut JVP Ilok

Zahtjev JVP-a

Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Predlagatelj: Javna vatrogasna postrojba Ilok

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2020. godini Izvjestitelj: Josip Kovač – Stožer civilne zaštite

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2020.g.

Dopuna analize stanja sustava civilne zaštite

Izvješča ustanova

Prijedlog akta-Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2021. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka za 2021.g.

Obrazloženje

Prijedlog akta-Godišnji plan razvoja sustava CZ 2021.g. na području Grada Iloka

Izvjestitelj: Josip Kovač – Stožer civilne zaštite

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju graničnih prijelaza kao imena ulica u naselju Ilok

Odluka o imenovanju graničnih prijelaza kao imena ulica u naselju Ilok

Prijedlog akata-Odluka o imenovanju graničnih prijelaza kao imena ulica u naselju Ilok

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagate(j: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o rasporedivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Prijedlog akata-Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 11-12. 20201.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Prijedlog akata-Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2020.g

Ispis rebalansa II prošireni – posebni dio

Obrazloženje

Plan razvojnih programa – II izmjene

Prijedlog akata

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Prijedlog akata -Duge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Prijedlog akata -Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Prijedlog druge iznjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu s Projekcijom za 2022. i 2023. godinu, zajedno sa Planom razvojnih programa

Plan razvojnih programa

Prijedlog akata

Projekcija Plana Proračuna – posebni dio 2021-

Proračun Grada Iloka za 2021. i projekcije Proračuna za 2022. i 2023

Urudžbeni

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu

Prijedlog akata- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2021.g.

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Iloka za 2021

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

16. Prijedlog za donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu (01.01.-30.06.2020.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada iloka za 2020.g

Prijedlog akata

Urudžbeni

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Prijedlog akata-Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021.g.

Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Prijedlog akata-Program građenja komunalne infrastrukture u 2021.g.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Prijedlog akata – Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Prijedlog akata

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa,prodaje,prodaje izravnom pogodbom, privr.kor.i davanja na kor.izrav.pog.poljop.zem. u vl. RH za 2021.g.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Plana utroška sredstava ostvarenih od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2021. godini

Prijedlog – Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2021.g

Prijedlog akata-Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2021.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji Grada Iloka za 2021. godinu

Prijedlog akata-Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2021.g

Prijedlog-Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2021.g

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Iloka za 2021. godinu

Prijedlog akata – Programa javnih potreba u sportu za 2021.g.

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Iloka u 2020. godini

Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenju viška prihoda iz 2019.g.

Prijedlog akata – Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenju viška prihoda iz 2019.g

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Obavijesti i prijedlozi

Dopune dnevnog reda:

(Ove točke će se razmatrati isključivo ukoliko se prihvati ‘’dnevni red uz dopune’’)                  

-Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu

15. GV prijedlog – Program javnih potreba socijalnoj skrbi za 2021

Popr. DOPIS 15. GV Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021

-Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.godinu

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje

-Prijedlog za donošenje odluke o osnivanju Trgovačkog društva- POSLOVNI CENTAR KOMPETENCIJA – SINERGIJA POLJOPRIVREDE I TURIZMA d.o.o.

NACRT-POPRATNOG-DOPISA-ZA-AKTE-prijedlog-odluke

PRIJEDLOG-Odluke-o osnivanju d.o.o.

-Prijedlog za donošenje Programa dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa

15. GV prijedlog Programa POMOĆI za gospodarstvenike

NACRT POPRATNOG DOPISA ZA AKTE

Odluka – ograničavanja okupljanja i druge mjere

Predsjednik Gradskog vijeća Filip Petrik

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Odgovori