Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Grb Grada Iloka

Preuzmite dokument odluke: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka KLASA: 012-03/21-01/01 URBROJ: 2196/02-02-21-4 Ilok, 23. veljače 2021. Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 144/2020) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 16. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine donosi STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama… Nastavite čitati…

Proračun za građane – 2021

Proračun za građane

Preuzmite proračun u malom – 2021 Proračun za građane – 2021 ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave JLP(R)S. Proračun je temeljni financijsko-planski akt kojim se procjenju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu fiskalnu ili proračunsku godinu. Fiskalna ili proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci za koje se planiraju prihodi i… Nastavite čitati…

Proračunski korisnici

Financijski izvještaji

2020. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2020. Potvrda FINE 31.12.2020. Referentna stranica 31.12.2020. Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE Gradska knjižnica i čitaonica Izvještaj proračuna, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE Muzej Grada Iloka Izvještaj proračuna, Muzej Grada Iloka 01.01.-31.03.2020. Potvrda FINE 2019. GODINA Javna Vatrogasna Postrojba Izvještaj proračuna, Javna Vatrogasna Postrojba 01.01.-31.12.2019. Gradska knjižnica i čitaonica Izvještaj proračuna, Gradska knjižnica i čitaonica Ilok 01.01.-31.12.2019. 2018. GODINA… Nastavite čitati…

Financijski izvještaji Grada Iloka

Financijski izvještaji

2021. GODINA Financijski izvještaj Grada Iloka za razdoblje 01.01.2021-30.09.2021 Izvještaj proračuna Grada Iloka za razdoblje 01.01.2021.-30.09.2021. godine Potvrda Fine o predanom izvješću Financijski izvještaj Grada Iloka za razdoblje 01.01.2021-30.06.2021 Izvještaj proračuna Grada Iloka za razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021. godine Potvrda Fine o predanom izvješću Financijski izvještaj Grada Iloka konsolidirani 30.06.2021. godine Financijski izvještaj Grada Iloka konsolidirani 30.06.2021. godine Potvrda Fine o predanom izvješću 2020. GODINA Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2020. razine 23 za Grad Ilok Godišnji… Nastavite čitati…

Proračun Grada Iloka

Proračun

2021. GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2021. i projekcije za 2022.,2023. godinu Plan proračuna Grada Iloka za 2021. i projekcije za 2022.,2023. godinu Opći dio proračuna Posebni dio proračuna Plan razvojnih programa Proračun za 2021. Članak 5. s potpisom i klasom Grad Ilok Upute za izradu Proračuna 2021-2023 2020. GODINA Plan proračuna Grada Iloka za 2020. i projekcija za 2021.,2022. godinu Odluka Opći dio proračuna Opći dio proračuna Posebni dio proračuna Plan razvojnih programa… Nastavite čitati…