Projekt “Zaželi III”

Projekt “Zaželi – Grad Ilok, faza III – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.16.0072

 

Osnovne informacije:

  • Okvir: EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
  • Fond: Europski Socijalni Fond
  • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
  • Nadležna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb
  • Područje: Zapošljavanje, socijalno uključivanje
  • Prijavitelj: Grad Ilok
  • Visina sredstava: 1.479.181,45 kn/ 196.321,15 eur (85 % sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, a 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)
  • Vrijeme provedbe: 12. prosinca 2022. – 12. kolovoza 2023.
  • Voditeljica: Marijana Jukić, mag. arh.

Projekt obuhvaća grad Ilok s pripadajućim mjestima Šarengrad, Bapska i Mohovo. Zapošljava tidest jednu osobu, od kojih trideset žena, koje će tijekom šest mjeseci, počevši od 1. veljače 2023., pružati potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju te uključuje 189 (inicijalno 180) krajnjih korisnika.

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci. Predviđena je alokacija od 200 mil HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.

Projekt izravno pridonosi višestrukim ciljevima ESF-a: zapošljavanju pripadnica ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba. Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili  nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj brige i skrbi.

Obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 200.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Comments are closed.