Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme na radno mjesto – stručni suradnik za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica

ODLUKA

o poništenju oglasa

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na određeno vrijeme na radno mjesto – stručni suradnik za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica

 

Članak 1.

Poništava se oglas Grada Iloka KLASA: 112-01/22-01/11 URBROJ: 2196-02-03-22-1 od 4. listopada 2022. godine za prijam u službu na određeno vrijeme, radi zamjene do povratka službenice s bolovanja, uz probni rad od dva mjeseca na radno mjesto stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka objavljen 4. listopada 2022. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i na službenim web-stranicama Grada Iloka, zbog povratka službenice s bolovanja.

 

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Iloka te dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i kandidatima.

 

                                                                                                            PROČELNICA

                                                                                     mr.sc. Ivana Arambašić, dipl.iur.

                                                                                                                                             

                                                                                            

Odluka o poništenju oglasa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.