JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024.

Grad Ilok objavljuje:

JAVNI POZIV

za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024.

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Grad Ilok po ovom javnom pozivu poziva organizatore sajmova s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko–baranjske županije koji mogu biti zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva i udruge registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti i organizaciju sajmova te koji participiraju na sajmovima i manifestacijama regionalnog i inozemnog karaktera u svrhu promocije turističkih i autohtonih tradicijskih proizvoda, za organizaciju sajma u okviru manifestacije Iločke berbe grožđa 2024. godine.

Održavanje sajma je 6i 7. 9. 2024. Od 17:00 do 20:00 sati u Staroj jezgri grada Iloka.

 1. SVRHA I CILJEVI JAVNOG POZIVA

Svrha i cilj javnog poziva organizacije sajma u okviru manifestacije regionalnog i inozemnog karaktera je povećanje prepoznatljivosti autohtonih i tradicijskih proizvoda te usluga na području Grada Iloka, Slavonije i Baranje te Zapadnog Srijema.

III. KRITERIJI ZA IZBOR ORGANIZATORA SAJMA

Grad Ilok sklopiti će sporazum o suradnji na organizaciji sajma s udrugom ili poduzetnicima u daljnjem tekstu: Organitator prema slijedećim kriterijima:

 1. Organizator sajma mora imati iskustvo u organiziranju istih ili sličnih manifestacija te o istom dostaviti dokaze (3 organizirana sajma)
 2. Organizator mora dostaviti dokaz ispunjenja obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza prema državnom proračunu te da nema duga po istom (potvrda iz Porezne)
 3. Organizator mora imati podmirene sve obaveze prema svojim zaposlenicima prema bilo kojoj osnovi (potvrda iz Porezne)
 4. Organizator se obvezuje osigurati prezentaciju proizvođača autohtonih i tradicijskih poljoprivrednih proizvoda, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, braniteljskih zadruga i poduzetništva hrvatskih branitelja na najmanje 30 štandova (Grad Ilok osigurava 16 štandova, ostale osigurava Organizator, Organizator mora omogućiti sudjelovanje lokalnim proizvođačima)
 5. Organizator se obvezuje primjereno urediti prostor sajma u skladu s tradicijskim vrijednostima i vizualom primjerenom poznatoj tradicijskoj manifestaciji Iločke berbe grožđa (prijedlog nacrt dostaviti uz ponudu)

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Pisani prijedlog organiziranja sajma koji uključuje dokumentaciju navedenu u točki III. ovog Javnog poziva dostavlja se u zatvorenom paketu/omotnici, preporučenom poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka s obavezno naslovljenom adresom i naznakom:

 

GRAD ILOK

Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka

“JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024.”

ZAHTJEV ZA ORGANIZACIJU SAJMA – NE OTVARAJ

 

Poziv se vodi u modalitetu ograničenog poziva te je podnošenje prijava omogućeno od 6.7.2024. godine do 6.8.2024. godine.

Prijave podnesene izvan navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

 

Obveze Grada Iloka:

 

 • Osigurati proctor na k.č. 168, k.o. Ilok
 • Osigurati 16 štandova
 • Osigurati rasvjetu i struju za prostor sajma i izlagače bez naknade
 • Osigurati parkiralište za dostavna vozila u Poslovnoj zoni

 

Obveze Organizatora sajma:

 

 • Regulirati vrijeme dostave robe na štandove i odvoz nakon završetka kao i cjelokupno održavanje sajma, odnosno red bez remećenja glavnog programa
 • Osigurati 24-satno čuvanje štandova tijekom cijele manifestacije
 • Pravovremeno dostaviti potreban broj utičnica za izlagače
 • Organizator odgovara za red, kao i sva oštećenja na javnim površinama nastala tijekom održavanja manifestacije
 • Organizator će osigurati čuvanje parkirališta za dostavna vozila u Poslovnoj zoni tijekom trajanja sajma
 • Organizator će potpisati sporazum o suradnji na osnovu ponude.

JAVNI POZIV za organiziranje sajma IBG

Bookmark the permalink.

Comments are closed.