Prijava nepravilnosti i nastale štete tijekom izvođenja radova

Dokumenti, izvještaji, akti...

Projekt “Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Bapska i šarengrad i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava naselja šarengrad i Bapska” se približava svojem kraju te će se uskoro navedena naselja moći priključiti na sustav odvodnje otpadnih voda. Sve primjedbe na izvođenje radova možete uputiti Komunalijama d.o.o. Ilok putem obrasca na poveznici. Prijava nepravilnosti i štete Izmjenjeno 29.09.2017. Prijava nepravilnosti i štete 2017 Rok za dostavu je 30.10.2017.