Akti 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Na poveznici niže možete preuzeti akte 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: Odluka o imenovanju stuba u Iločkom parku Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti Odluka o određivanju djelatnosti od lokalnog značaja Odluka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom

1. elektronska sjednica Gradskog vijeća

Grad Ilok - gradska uprava

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 1. Izvanrednoj elektronskoj  sjednici gradskog vijeća Grada Iloka: Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice grada Iloka ODLUKU O PRISTUPANJU GRADA ILOKA UDRUZI LAG U RIBARSTVU I AKVAKULTURI DUNAV SAVA

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 9. listopada (ponedjeljak) 2023. god. u 19:00 sati Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa nastavka sa 19…. Nastavite čitati…

Akti 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznici niže možete preuzeti akte 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka: Odluka o djelatnostima od javnog značaja Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti prijedlog Odjela, zaklučak Gradonačelnice i prijedlog Odluke dopis odjela i Gradonačelnice i prijedlog Odluke

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2023. godini

Grad Ilok - gradska uprava

  JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2023. godini   I. Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka i to:   – Povelja Grada Iloka – počasni građanin Počasnim građaninom Grada Iloka imenuje se fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Iloka, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grada Iloka. Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA GRADA… Nastavite čitati…

ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica).

Grad Ilok - gradska uprava

  ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na neodređeno vrijeme, na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica).   Članak 1.  Poništava se javni natječaj Grada Iloka KLASA: 112-01/23-01/14, URBROJ: 2196-02-03-23-1 od 13. lipnja 2023. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca na radno mjesto – referent – komunalni redar (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka, objavljen… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 56. Iločka berba grožđa“

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 2/21 i 8/21) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje   JAVNI POZIV   za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi sudjelovanja na manifestaciji „ 56. Iločka berba grožđa“   Članak 1. Manifestacija „Iločka berba“ organizira se tradicionalno 56. put na području grada Iloka s ciljem očuvanja kulturne baštine i promicanja iločkog vinogorja i vinarstva, te promoviranja ovog područja kao vinarske… Nastavite čitati…

II. Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2023. godinu

Grad Ilok - gradska uprava

        REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  GRAD ILOK KLASA: 402-04/23-01/22 URBROJ: 2196-02-01-23-2 Ilok, 17.  kolovoza 2023. godine   Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je    Javni poziv za financiranje programa/projekata sportskih udruga građana iz Proračuna… Nastavite čitati…

Proglašenje elementarne nepogode

Grad Ilok - gradska uprava

Obavještavamo građane s područja Iloka, Bapske, Mohova i Šarengrada da je župan Vukovarsko srijemske županije g. Damir Dekanić, temeljem prijedloga gradonačelnice Grada Iloka gđe. Marine Budimir proglasio prirodnu nepogodu uslijed olujnog i orkanskog vjetra za područje grada Iloka. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda oštećenici u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijavljuju nastalu štetu na imovini nadležnom gradskom povjerenstvu Grada Iloka. Pozivamo građane da prijave nastalu štetu podnošenjem propisanog… Nastavite čitati…