Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga osniva se kao savjetodavno tijelo gradskih tijela koja odlučuju o pravima i obvezama potrošača javnih usluga. Gradska tijela odluke iz svoje nadležnosti donose nakon pribavljenog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga. (05.02.2015.)

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Sukladno članku 21. stavku 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15), Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti… Nastavite čitati…