Anketa za ispitivanje problema, potreba i mišljenja mladih u Gradu Iloku

Dragi mladi,
ukoliko imate između 15 i 30 godina i s područja ste Grada Iloka, molimo vas da izdvojite desetak minuta za ispunjavanje ove anonimne ankete. Anketu provodi Savjet mladih Grada Iloka, a cilj joj je ispitati probleme, potrebe i mišljenja mladih s prebivalištem ili boravištem na području Grada Iloka. Pitanja se odnose na vaše opće podatke, podatke o školovanju, zaposlenju te provođenju slobodnoga vremena. Uz to, anketa ispituje i vaše mišljenje o problemima mladih te mogućnosti razvijanja aktivnosti i sadržaja za mlade na području Grada Iloka.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo koje djeluje pri Gradskom vijeću Grada Iloka, a koje može sudjelovati na sjednicama Gradskoga vijeća te raspravljati o pitanjima vezanim uz mlade na području Grada te predlagati Gradskom Vijeću mjere kojima će se unaprijediti status mladih u Gradu. Upravo nam je zato ova anketa važna za daljnji rad. Vaši će nam odgovori, dakle, pomoći u boljem uviđanju problema s kojima se mladi susreću te vaših potreba te nam pomoći da što ozbiljnije pristupimo poboljšanju kvalitete života mladih na području Grada Iloka. Stoga vas molimo da ispunite ovu anonimnu anketu i unaprijed vam zahvaljujemo na sudjelovanju!

Poveznica: Anketa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.